• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Werkloosheid daalt, maar niet voor iedereen

20 JULI 2017

Goed nieuws vanaf de arbeidsmarkt; de werkloosheidcijfers blijven dalen. Sinds 2011 is het werkloosheidspercentage van alle mensen weer onder de 5 procent gezakt. Dat betekent dat elke maand ongeveer 6000 mensen weer een baan vinden. Ook het aantal mensen met betaald werk nam toe met 11 duizend per maand.

Dus ook minder uitkeringen?

Ja, het aantal nieuwe ww-uitkeringen dat verstrekt wordt door het UWV neemt ook af. Opvallend zijn daarbij de cijfers vanuit de sectoren. In de sector Bouw en grootwinkelbedrijven namen de uitkeringen bovengemiddeld af (bijna 50 procent), maar in de banksector namen ze een grote stijging waar (20 procent).

Zowel bij ouderen als jongeren neemt het werkloosheidspercentage af, maar het lijkt er op dat jongeren makkelijker aan een baan komen, dan de ouderen. De jeugdwerkloosheid daalde sneller dan bij de oudere leeftijdsgroepen. Bij de ouderen vlakte de daling juist af.

Baan er bij of baan kwijt

Het aantal werklozen daalt vooral doordat er meer mensen werk vinden dan een baan verliezen. Het CBS maakte er een overzicht van:

 

Iedereen aan een baan?

Betekent dat op termijn dat er geen werkloze mensen meer zijn? Het UWV deed daar een onderzoek naar en het antwoord is helaas ‘nee’.

Amanda Herrera de Gier
Amanda Herrera de Gier is medewerker Communicatie bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Amanda Herrera de Gier een mail: reageren@rmu.nu.
Delen