• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Werknemersbelang koopzondag beter geborgd

10 SEPTEMBER 2012

Gemeenten moeten de belangen van werknemers meewegen bij beslissingen over koopzondagen. Dit hebben de vakorganisaties in de detailhandel afgesproken met de VNG. Wettelijk was dit al verplicht, maar tot op heden kwam hier in de praktijk nauwelijks iets van terecht.

De belangen van winkelpersoneel moeten zorgvuldig worden meegewogen in besluitvorming rondom koopzondagen, evenals de belangen van de kleinere winkeliers. Dit eist de Winkeltijdenwet van gemeenten sinds een wijziging die al op 1 januari 2011 is ingegaan.
Wat betreft de gezamenlijke vakorganisaties in de detailhandel, FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, RMU en christennetwerk|gmv, die samen tienduizenden werknemers in de groot- en detailhandel vertegenwoordigen, kan alleen aan de nieuwe eisen in de wet worden voldaan, wanneer de richtlijnen in deze wet worden gevolgd. Een eigen gedegen onderzoek door gemeenten onder de lokale winkelmedewerkers is hierbij essentieel.

In diverse gemeenten zijn besluiten tot uitbreiding van het aantal koopzondagen genomen, zonder dat recht is gedaan aan de belangen van winkelpersoneel. In een aantal gevallen, zoals Leiden, Wageningen en Lelystad, hebben de gezamenlijke vakorganisaties hiertegen bezwaar aangetekend. De gezamenlijke vakorganisaties willen dit nu ombuigen naar pro-actief beleid, gericht op het voorkomen van meer juridische procedures.

Een eerste stap daarin is inmiddels gezet. Met de VNG is afgesproken dat zij in haar voorlichting aan gemeenten expliciet aandacht vraagt voor de vereiste afweging van de belangen van het winkelpersoneel, om op een goede manier invulling te geven aan de Winkeltijdenwet.

Als tweede stap sturen de gezamenlijke vakorganisaties vandaag een brief naar alle Nederlandse gemeenten. Daarin informeren zij de colleges van B & W en de gemeenteraden over de wettelijke eis om de belangen van winkelpersoneel serieus te onderzoeken. En zij doen aanbevelingen voor de wijze waarop dat onderzoek kan worden gedaan. Bij deze brief is tevens een voorbeeld enquête gevoegd, die onder winkelpersoneel kan worden uitgezet.

Delen