• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Wet DBA in nieuw regeerakkoord geschrapt

17 OKTOBER 2017

Eerder maakte we nog melding van het uitstel van de handhaving van de Wet DBA tot 1 juli 2018. Inmiddels kunnen we uit het nieuwe regeerakkoord opmaken dat de Wet DBA verdwijnt en dat er een ander systeem komt.

In het nieuwe regeerakkoord staat dat zzp’ers een belangrijke positie innemen op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd wordt gesteld dat het van belang is dat zzp’ers om juiste redenen kiezen voor het zzp-schap en er eigenlijk niet sprake is van een arbeidsrelatie. De Wet DBA heeft geen helderheid kunnen geven over dat vraagstuk, waardoor deze wet vervangen wordt. De wet wordt vervangen door een Opdrachtgeversverklaring die door de inlenende partij (opdrachtgever) kan worden verkregen door via een webmodule vragen te beantwoorden. Als eenmaal een opdrachtgeversverklaring is ingevuld, dan is de inlener gevrijwaard van het betalen van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen, mits naar waarheid ingevuld. Verdere details over het nieuwe systeem zijn nog niet helemaal duidelijk, maar daar zal in de toekomst meer duidelijkheid over komen.

De RMU hoopt dat het nieuwe systeem niet dezelfde onzekerheid gaat opleveren als de Wet DBA. De Opdrachtgeversverklaring lijkt een variant te zijn op de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) die door de zzp’er kon worden aangevraagd.

is bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur een mail: reageren@rmu.nu.
Delen