• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Wet DBA opnieuw in de ijskast

12 FEBRUARI 2018

Het kabinet heeft de handhaving van de omstreden Wet DBA voor zzp'ers en hun opdrachtgevers opnieuw uitgesteld, namelijk tot 1 januari 2020.

Waarom staat de Wet DBA opnieuw in de ijskast?

Het besluit om handhaving van de Wet DBA weer op te schorten, geeft andermaal aan dat het kabinet het een lastig dossier vindt waar ze maar niet uit lijken te komen. Het doel van de wet was het verstrekken van duidelijkheid over de vraag of er tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wel of geen sprake is van een dienstbetrekking. Deze duidelijkheid is er niet gekomen en heeft zelfs voor (meer) onrust gezorgd. Hoewel het tegengaan van schijnzelfstandigheid hoge prioriteit heeft bij het kabinet, wordt nu dus opnieuw de handhaving uitgesteld en nu zelfs voor langere tijd.

Wat betekent dit voor mij als zzp'er?

Het opschorten van de handhaving betekent simpelweg dat de Belastingdienst geen naheffingen of boetes oplegt als later toch blijkt dat er tussen opdrachtgever en opdrachtnemer een dienstbetrekking is geweest. Tot die tijd wordt het plan voor een nieuwe wet verder bijgeschaafd.

Is er dan niets veranderd?

Jawel. In tegenstelling tot de vorige keren dat de handhaving werd opgeschort, wordt nu wel strenger toegezien op kwaadwillende ondernemers. Hiervan is sprake als ondernemers ‘willens en wetens’ schijnzelfstandigheid laten ontstaan of voortbestaan. Ondernemers die niet tot die categorie behoren, hebben volgens het kabinet niets te vrezen. Dat neemt niet weg dat de RMU zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers adviseert om de komende periode kritisch te kijken of er al dan niet sprake is van een dienstbetrekking is met degenen met wie zij samenwerken. Als ondernemers twijfels hebben, kunnen zij contact opnemen met de Belastingdienst die hen volgens de verantwoordelijke minister coachend zullen bijstaan.

Wat beoogt het nieuwe kabinetsplan?

Het plan is om partijen via een zogenaamde Opdrachtgeversverklaring duidelijkheid te geven over de vraag of er wel of niet sprake is van een dienstbetrekking. De Opdrachtgeversverklaring kan door de opdrachtgever worden ingevuld via een website.

Wat vindt de RMU van de Opdrachtgeversverklaring?

De RMU vraagt zich hardop af of dit nieuwe systeem het probleem van schijnzelfstandigheid echt zal kunnen aanpakken. Het is immers lastig, zo niet onmogelijk om harde criteria te bedenken die het verschil tussen ondernemers en werknemers duidelijk maken. Net als bij de VAR en de Wet DBA blijft ongewijzigd dat als de werkelijke situatie afwijkt van de antwoorden die de opdrachtgevers bij de aanvraag van de Opdrachtgeversverklaring hebben gegeven er alsnog een naheffing kan volgen. De onzekerheid blijft er dus voor de opdrachtgever en dat kan betekenen dat zzp’ers (ten onrechte) niet meer worden ingehuurd. De RMU hoopt dat de tijd tot 1 januari 2020 nuttig en efficiënt wordt gebruikt om de nieuwe wet beter te maken dan haar voorgangers.

Meer weten? Lees hier meer over de Wet DBA!

is bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur een mail: reageren@rmu.nu.
Delen