• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Wetsvoorstel Koolmees: ontslagrecht terug bij af

09 APRIL 2018

Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft maandag 9 april 2018 zijn plannen voor de arbeidsmarkt bekendgemaakt en ter consultatie voorgelegd in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).

Wat vindt vakorganisatie RMU van deze voorstellen?

  • Met versoepeling ontslagrecht pakt kabinet werkelijke probleem niet aan, namelijk het verschil in rechtspositie tussen flexwerkers en vaste krachten
  • Langere periode (3 in plaats van 2 jaar) voor tijdelijke contracten is goede maatregel, want het maakt aannemen van personeel aantrekkelijker
  • Blij dat basisscholen weer makkelijker invalkrachten kunnen inzetten voor zieke leerkrachten zonder snel verplicht een vast dienstverband te geven

Versoepeling ontslagrecht geen oplossing probleem

Met het versoepelen van het ontslagrecht pakt het kabinet het werkelijke probleem niet aan, namelijk het verschil in rechtspositie tussen flexwerkers en vaste krachten, stelt Jan Schreuders, coördinator Arbeidsvoorwaardenbeleid bij de RMU: “Door de invoering van de cumulatieve ontslaggrond hoeft een werkgever bij ontslag niet langer één voldragen reden aan te tonen, maar is een combinatie van omstandigheden genoeg."

Daarmee zijn we terug bij af, stelt Schreuders: “In de tijd voor de invoering van de Wet Werk en Zekerheid kon de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbinden op grond van gewijzigde omstandigheden. Zo was het mogelijk daar alles onder te schuiven. De kantonrechter compenseerde de gevolgen van het ontslag door de zogenaamde kantonrechtersformule, een hoge ontslagvergoeding. Met een cumulatieve ontslaggrond zijn we daar weer aangeland: een beetje van dit en een beetje van dat, zonder dat het allemaal echt vast komt te staan. Alleen de kantonrechtersformule ontbreekt. De huidige regels dwingt werkgevers tot een zorgvuldig personeelsbeleid om tot een ontslag te komen. Die teugels kan men met dit voorstel weer laten vieren.”

Om deze redenen is de RMU geen voorstander om het ontslagrecht te versoepelen. Schreuders: "Het makkelijker kunnen ontslaan van werknemers is geen oplossing voor het werkelijke probleem, namelijk het verschil in rechtspositie tussen flexwerkers en vaste krachten."

Langer tijdelijke contracten maakt aannemen personeel aantrekkelijker

De RMU is positief over het voorstel om drie tijdelijke opeenvolgende contracten in drie jaar mogelijk de maken. Schreuders: “Een langere periode voor tijdelijke contracten geeft meer ruimte voor de werkgever. De huidige regeling was niet alleen te nauw, maar maakt het bovendien minder risicovol voor werkgevers om iemand in vaste dienst te nemen.”

Eindelijk ruimte op basisscholen voor invalkrachten

Ook is de RMU blij dat het kabinet eindelijk luistert naar de problemen in het primair onderwijs. Schreuders: “De plannen van minister Koolmees geven basisscholen ruimte voor het inzetten van invalkrachten bij zieke leerkrachten zonder dat zij al heel snel verplicht worden tot het aangaan van een vast dienstverband met de invalkracht.”

Alternatief: loondoorbetalingsplicht omlaag naar 6 maanden

De RMU roept minister Koolmees om het aannemen van personeel aantrekkelijker te maken door de loondoorbetalingsplicht bij ziekte terug te brengen tot zes maanden. En ondersteun de werkgever zowel financieel als ook administratief door een collectieve voorziening. De RMU vindt het voorstel voor een proeftijd van vijf maanden een slechte regeling. Schreuders: “Een proeftijd van vijf maanden is gewoon een nieuw tijdelijk contract, zeer vatbaar voor misbruik.”

Delen