• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Zondagsrust

07 MEI 2014

Deze dagen reageerde ik op enkele vragen van een RD-journalist over de zondag. Hij vroeg of ik wilde reageren op drie kernwoorden: zorg – zegen – schuld. Het artikel is er een in een serie in verband met de boetedag, die gehouden wordt in de gereformeerde gemeenten op DV 11 mei. Mijn reactie is hieronder te lezen:

"Van een collectieve rustdag verandert de zondag in een collectieve plezierdag. Voor RMU-bestuurder P. Schalk reden tot bezorgdheid. „Als christenen moeten we ons afvragen wat onze uitstraling is geweest.”

In de bijna twintig jaar dat hij bij de Reformatorisch Maatschappelijke Unie aan het roer staat, zag Schalk de verschuiving zich voltrekken. „Eerst ging het om de doorwerking van de 24-uurseconomie, met name bij bedrijven. Momenteel is vooral de zondagsopenstelling van winkels actueel. Toen het Rijk de beslissingsbevoegheid hierover vorig jaar bij de lokale overheden neerlegde, zag je in tal van gemeenten dat bepaalde politieke partijen het direct aanzwengelden.”
Daardoor gaat het karakter van de zondag teloor. „Iedereen moet kunnen doen wat hij leuk vindt op het moment dat hij er zin in heeft. Ondertussen verliezen we uit het oog hoe heilzaam de rustdag is. Er is wel eens geprobeerd een ander ritme dan zes dagen werken en één dag rust in te voeren, maar daar bleken mensen zowel fysiek als psychisch geen baat bij te hebben. De zondag is tot zegen voor iedereen; een geschenk van de Schepper.”
Schalk noemt het zorgelijk dat christenen aan de uitholling van de zondag gewend kunnen raken. „Je hoopt dat ook nieuwe generaties toegerust worden om zich teweer te stellen tegen zondagsarbeid als die wordt gevraagd of tegen aantasting van de zondag die ze om zich heen zien.”
De vragen rond Gods dag worden gecompliceerder. „Vroeger was duidelijker wat wel en niet mocht. Nu breidt het grijze gebied zich uit door de technische ontwikkelingen. Veel bedrijfsprocessen kunnen doordraaien zonder dat er iemand bij aanwezig is, maar bij storingen worden werknemers wel opgeroepen. Dat plaatst voor nieuwe vragen.”
Ondertussen hebben Nederlandse christenen veel om dankbaar voor te zijn, beklemtoont Schalk. „De zondag is een heerlijk geschenk, heilzaam voor de gehele samenleving. Het is heel bijzonder dat we deze dag in alle vrijheid mogen invullen zoals we willen en dat we, zoals Zondag 38 van de Heidelbergse Catechismus zegt, de Heere openlijk mogen aanroepen.”
In veel plaatsen in Nederland is het op zondag duidelijk rustiger dan op andere dagen. „Mensen houden daarin ook rekening met elkaar.”
Opmerkenswaardig noemt de RMU-voorman het dat in de wetgeving verankerd ligt dat niemand tot zondagsarbeid kan worden gedwongen, tenzij zijn beroep er duidelijk om vraagt, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg of de veehouderij.
De aantasting van de zondag stelt christenen volgens Schalk voor de vraag of zij er oorzaak toe gegeven hebben. „Wat stralen we uit? Is de zondag alleen maar een uitrustdag of een dag die ons geschonken is om God te dienen? Laten we nog zien hoe goed het is om de Heere te dienen? Psalm 84 –ik lees die elke zondagmorgen in ons gezin– spreekt over de liefde tot Gods huis en over het diepe verlangen om de Heere te dienen. We moeten ons afvragen wat onze buren daarvan zien.”"

Peter Schalk is Raad van Bestuur bij de RMU. Reageren? Stuur een mail naar Peter Schalk of laat hieronder een bericht achter: reageren@rmu.nu
Delen