• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Zorg om duizenden medewerkers TSN

27 NOVEMBER 2015

Vorige week kwam naar buiten dat TSN een grote financiële problemen zit. Voor de RMU geen nieuwe berichten.

De RMU heeft twee maanden geleden samen met CNV Zorg en Welzijn gesproken met de directie van TSN en inzicht gekregen in de financiële situatie bij het zorgconglomeraat. De directie heeft toen aangegeven dat de loonsverlaging van de medewerkers, die als huishoudelijke hulp werkzaam zijn, noodzakelijk was om het bedrijf structureel gezond te krijgen. Dit heeft te maken met het feit dat de kosten per uur per medewerker in de huidige situatie hoger zijn dan de inkomsten. Aangegeven werd toentertijd dat als TSN de rechtszaak zou verliezen de kans op een faillissement groot zou zijn, omdat ADG Groep (de moederholding van TSN) al had aangegeven niet nogmaals een financiële injectie te willen doen. TSN moest de ‘eigen broek ophouden’, volgens de ADG Groep. Ik kijk niet gek op van de uitstel van betaling bij TSN, maar maak mij wel ernstig zorgen over de positie van de duizenden thuiszorgmedewerkers bij TSN.

Als de bewindvoerder is aangesteld zal hij de balans op gaan maken en gaan kijken of er nog gewerkt kan worden aan een herstelplan, of dat er een faillissement zal volgen. Dit betekent dus een onzekere tijd voor werknemers.

Al jaren vertellen de vakorganisaties aan de overheid dat het beleid rond de hulp bij huishouding niet meer houdbaar is. Er is onderzoek gedaan naar de prijs die er betaald zou moeten worden voor huishoudelijke hulp en eigenlijk geen enkele gemeenten voldoet hieraan. Hiermee komen TSN en alle andere thuiszorgorganisaties in een onmogelijke spagaat. Duidelijk is dat veel bedrijven nu hard interen op hun eigen vermogen. Als dit er niet meer is, dan is een situatie als nu bij TSN onvermijdelijk.

Er wordt gesproken met de staatssecretaris over extra budget voor de thuiszorg, maar dit budget zal wel heel snel beschikbaar moeten gaan komen, anders zal het voor veel thuiszorgorganisaties te laat zijn. Dit zal direct gevolgen hebben voor de kwaliteit van zorg als de vaste thuishulpen niet meer hun werk kunnen verrichten en iedereen afhankelijk wordt van mantelzorg, of niets zal ontvangen. Dit tij moet gekeerd worden! Voor de ruim 12.000 medewerkers van TSN (naast de 4000 waar al eerder afscheid van werd genomen) en de 45.000 cliënten, maar ook voor alle organisaties die wellicht op dit moment het hoofd nog boven water houden, maar dit ook niet oneindig kunnen blijven doen!

Chris Baggerman is coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een reactie achter of stuur Chris Baggerman een e-mail: reageren@rmu.nu
Delen