• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Zorgen en arbeid; een spannende combinatie

15 JUNI 2016


Dat is de titel van het 11e deel in de serie ‘Christen zijn op de werkvloer’, een gezamenlijke uitgave van uitgeverij Groen (van Royal Jongbloed) en de RMU. Het gaat om een herziene versie van een eerder verschenen boekje, met een paar bijzondere aanvullingen.


In dit boekje wordt weergegeven op welke wijze in onze samenleving aangekeken wordt tegen arbeid en zorg. De meeste nadruk ligt op werk, werk en nog eens werk. Maar de Bijbelse lijn is om zorg en arbeid in de juiste verhoudingen te plaatsen. Dat is te meer van belang nu we toegroeien naar een participatiesamenleving, waarin zorg voor elkaar van eminent belang wordt. Met name de mantelzorg krijgt dan ook extra aandacht in dit boekje, maar ook de positie en de bijzondere rol van vrouwen in de samenhang tussen zorg en arbeid, ook binnen de mogelijkheden van een gezin.

Een apart hoofdstuk is gewijd aan het thema ‘als je er alleen voor staat’. Het verdriet en de rouw die er is als mensen alleen achter blijven wordt nog versterkt door allerlei zaken die te maken hebben met inkomen en uitkeringen. Maar ook in dit hoofdstuk wordt de lijn getrokken naar de Bijbel, en naar de troost die er ligt in een afhankelijk leven met de Heere.

Peter Schalk is raad van bestuur bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Peter Schalk een mail: reageren@rmu.nu

 

Delen