• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Zorgen in de publieke sector

01 OKTOBER 2018

Het is heel duidelijk: er zijn grote zorgen in de publieke sector. De werkdruk is hoog, er zijn personeelstekorten en cao’s komen maar moeizaam tot stand. Diverse sectoren hebben hier al nadrukkelijk op ingespeeld, met acties en zelfs met stakingen. Daarom wil de RMU u informeren over deze ontwikkelingen en uw mening vragen, zodat wij uw belangen zo goed mogelijk kunnen behartigen bij de overheid en sociale partners.

Wat is er aan de hand?
Er was een stakingsdag aangekondigd voor personeel van defensie, onderwijs, politie en zorg, namelijk op 2 oktober 2018. Deze stakingsdag is inmiddels omgezet naar een protestmars langs de vier ministeries van de genoemde sectoren.

Wellicht is dit een gevolg van het feit dat in diverse sectoren inmiddels stevige maatregelen genomen worden. Zo ligt er een onderhandelaarsakkoord voor de politie-cao, er is meer geld beschikbaar gekomen voor defensie en voor het onderwijs. En er is toenemende aandacht voor de werkdruk en personeelstekorten in onderwijs en zorg. Helaas wordt in een aantal gevallen afwijzend gereageerd op toezeggingen van betrokken ministeries, waardoor het toegezegde geld (nog) niet beschikbaar komt. Ministers wachten op concrete plannen om de toezeggingen te kunnen uitvoeren.

Wat vindt de RMU hiervan?
De RMU pleit ervoor om de toezeggingen niet op voorhand af te wijzen, maar eerst aan de slag te gaan en met voorstellen te komen om het geld te gaan inzetten. Dat biedt mogelijkheden voor de toekomst, namelijk om te bewijzen dat het toegezegde geld of de middelen niet toereikend zijn. Dat houdt ook de mogelijkheid open om door te onderhandelen.

Verder vindt de RMU het jammer dat er op diverse fronten is gestaakt. Dat is niet de werkwijze die de RMU voorstaat. Heel begrijpelijk dat er soms druk gezet moet worden op onderhandelingen, maar daar zijn ook nog andere middelen voor dan het neerleggen van het werk. Voor degenen die ermee geconfronteerd zijn, was dat vast en zeker niet gemakkelijk. Meestal wordt het niet gewaardeerd als je niet meegaat in emotionele stakingsacties. Juist dan is het van belang om te weten hoe je moet handelen. Bel of mail gerust naar de RMU met al uw vragen, ook om hierover van gedachten te wisselen. We zijn telefonisch bereikbaar per email via info@rmu.nu of telefonisch via (0318) 54 30 30.

Delen