• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Zzp’er en het concurrentiebeding

23 FEBRUARI 2017

Op het moment dat u als werknemer besluit om als zelfstandige aan de slag te gaan, dan is het verstandig om na te gaan of er in de arbeidsovereenkomst een concurrentie- of relatiebeding staat opgenomen. Een dergelijk beding kan namelijk beperkingen opleveren voor uw onderneming.

Een concurrentie- of relatiebeding heeft niet alleen werking tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst, maar vaak ook daarna. Zeker als u werkzaamheden gaat uitvoeren in dezelfde branche als de vorige werkgever, dan zult u de inhoud van de bedingen goed moeten bekijken. Een concurrentiebeding houdt meestal in dat bepaalde activiteiten niet binnen een bepaalde straal rondom de vestigingsplaats van de voormalig werkgever mogen worden verricht. Meestal is daar ook een bepaalde termijn aan verbonden, bijvoorbeeld voor de duur van een jaar. Een relatiebeding betekent dat er geen relaties van de voormalige werkgever mogen worden benaderd. In beide gevallen kan er een boetebeding zijn overeengekomen waardoor u bij overtreding een bedrag verschuldigd bent een de voormalig werkgever.

Overleg met werkgever
Als u besluit om ontslag te nemen, dan is het verstandig om met de werkgever te overleggen. Mogelijk dat de werkgever bereid is om een concurrentie- of relatiebeding te matigen of zelfs te laten vervallen. Als daar afspraken over worden gemaakt, dan doet u er goed aan om dit schriftelijk (of per e-mail) vast te laten leggen.

Geen concurrentie- of relatiebeding
Als er geen concurrentie- of relatiebeding is overeengekomen, dan kunt u in principe vrij de concurrentie aangaan met uw voormalig werkgever. Deze concurrentie mag echter niet onrechtmatig zijn. Van onrechtmatige concurrentie is bijvoorbeeld sprake als u een wezenlijk deel van het klantenbestand (waar een duurzame relatie mee bestaat) gaat benaderen om die over te halen om klant bij u te worden. De schade die die voormalig werkgever lijdt, kan hij proberen op u te verhalen. Hij zal dan wel moeten aantonen dat u onrechtmatig hebt gehandeld, wat niet altijd eenvoudig is.

is bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur een mail: reageren@rmu.nu.
Delen