• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Zzp’er vaker slachtoffer van arbeidsongeval

21 JULI 2015

Tijdelijke arbeidskrachten zijn duidelijk vaker slachtoffer van ongevallen op het werk dan vaste werknemers, vooral in de bouw. Dat constateert de Inspectie SZW in haar jaarverslag.

Het aantal ongevallen dat in het afgelopen jaar werd gemeld bedroeg 3.518. Een lichte toename ten opzichte van het jaar daarvoor (3.475). Ook het aantal zware ongevallen steeg licht, blijkt uit het jaarverslag van de Inspectie SZW.

Sommige groepen zzp’ers worden vaker blootgesteld aan slechte werkomstandigheden. Inspecteurs zien bijvoorbeeld in de bouw dat risicovolle werkzaamheden steeds vaker worden uitbesteed aan zzp’ers. Vanwege de beperkte marges voor zzp’ers investeren zij vaak te weinig in hun eigen arbeidsveiligheid.

Uit in 2014 uitgevoerde inspectierondes blijkt in verschillende sectoren dat er, naar verhouding, veel tijdelijke krachten en zzp’ers betrokken zijn bij overtredingen. De Inspectie constateerde op bouwplaatsen in binnensteden 400 overtredingen met ladders, trappen en steigers. In 30% van die gevallen ging het om zzp’ers.

De Arbowet geeft de Inspectie beperkte mogelijkheden om op te treden tegen onveilige werksituaties bij zzp’ers. Dat is vooral ernstig als kwetsbare groepen zzp’ers zelf de verantwoordelijkheid voor veilig werken moeten dragen. De Inspectie ziet daarbij regelmatig de onwenselijke beweging dat werkgevers hun verantwoordelijkheid ontlopen voor arbeidsongevallen waarbij zzp’ers zijn betrokken.

Bron: Inspectie SZW

Delen