• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Zzp'ers zien de toekomst met vertrouwen tegemoet

07 MAART 2016

Zzp’ers zijn positief over het komende jaar. De helft verwacht dat de omzet stabiel blijft in 2016 en nog eens een derde verwacht een stijging. Ook het enthousiasme om te ondernemen blijft groot; acht op de tien zzp’ers geven aan in de komende drie jaar zeker zzp’er te willen blijven. Dit alles blijkt uit de in december 2015 gepubliceerde onderzoek “Alles over…zzp”, een onderzoek van GfK onder zelfstandigen zonder personeel naar hun wensen, behoeften, houding en gedrag ten aanzien van financieel advies, verzekeringen, bankzaken en pensioen.

Ondanks het vertrouwen neemt de gemiddelde omzet al een paar jaar af: van de groep die de omzet prijsgeeft zit ruim de helft onder de 50.000 euro. Ook de financiële buffers nemen af – een derde van de zzp’ers heeft een privé vermogen van minder dan 25.000 euro.

Kwart naar eigen zeggen onvoldoende verzekerd
Een kwart van de zzp’ers heeft het gevoel niet alle benodigde zakelijke verzekeringen te hebben afgesloten. Ook heeft lang niet elke zzp’er zelf iets geregeld voor het pensioen. Geldgebrek is hier vaak de voornaamste reden voor. De eventuele verplichtstelling van pensioensparen wordt binnen de groep zzp’ers dan ook met gemengde gevoelens bekeken.

Assurantiepersoon belangrijkste bron voor informatie over zakelijke verzekeringen
Bijna een derde van de zzp’ers gebruikt de assurantietussenpersoon bij het inwinnen van informatie over zakelijke verzekeringen. De assurantietussenpersoon verliest echter wel aan populariteit. Andere belangrijke bronnen zijn het zakelijk en privé netwerk en de accountant/boekhouder. Een kwart maakt helemaal geen gebruik van adviseurs, maar zoekt zelf naar informatie.

Weinig vertrouwen in banken en verzekeraars
Banken en verzekeraars genieten nog steeds niet veel vertrouwen. Slechts een kleine groep zzp’ers vindt dat je er goed terecht kunt voor advies, dat het productaanbod aansluit op de behoeften en dat banken en verzekeraars vertrouwen verdienen. Iets meer vertrouwen hebben zzp’ers in financiële adviseurs.

Bron: www.gfk.com

Delen