Christen-zijn en leidinggeven

Echte leiders staan pas op als het nodig is. Kijk maar in je directe omgeving. Als je tussen het winkelend publiek loopt, en er wordt iemand onwel. Heel veel mensen gaan staan kijken, maar er zijn er een paar die handelend optreden. De een gaat direct helpen, de ander zegt precies wat iedereen moet gaan doen. Hij deelt de lakens uit, ja, maar dat is op dat moment ook wel even nodig. Zo geldt dat ook in een groot bedrijf. Als er besluiten genomen moeten worden, dan wordt er gekeken naar de leider. Het is nu eenmaal zo: iemand moet de leiding nemen.

Bij leiding geven denken we vaak aan grote politiek leiders, of aan bestuurders van grote instellingen of multinationals. Maar het is goed om je te realiseren dat ieder van ons gevraagd wordt om leiding te geven op de plaats waar je bent gesteld. Dat kan ook binnen je vriendengroep zijn, of in de klas, of met een groepje collega’s: iemand moet de leiding nemen.

"Waarom is iemand een goede leider... of een slechte?"

Als je nadenkt over mensen in je omgeving die op een goede manier leiding weten te geven, dan komt er allicht iemand in je gedachten. Misschien een docent, of een leidinggevende van een vereniging, of je werkgever. Het is niet altijd zo gemakkelijk om precies te benoemen waarom iemand nu zo een goed leider is. Dat kun je niet zomaar even onder woorden brengen. Dat geldt trouwens ook voor een slechte leider. Ook bij iemand die niet goed leiding geeft is het vaak niet zo gemakkelijk te zeggen wat hij of zij nu eigenlijk mist. Toch zijn er eigenschappen te noemen die de richting wel aangeven. Zo moet een leider authentiek zijn, dat betekent dat hij gewoon zichzelf is. Hij moet ook integer zijn, dus eerlijk en oprecht. Verder is het belangrijk dat hij transparant is, een open houding heeft tegenover anderen. Natuurlijk moet een leider ook visie hebben, en dienstbaar zijn.

"Leider moet authentiek, integer, transparant, visie hebben en dienstbaar zijn."

Prachtig toch, die eigenschappen. Misschien herken je jezelf er wel in. Bepaalde eigenschappen bezit je ook. Andere moeten wellicht nog verder ontwikkeld worden. En, het klinkt allemaal zo logisch. Gewoon jezelf zijn, eerlijk en open, je weet wat je wilt en je bent dienstbaar tegenover de ander. Is dat alles? Nou, dan kan ik ook wel leiding geven. Maar pas op, het lijkt gemakkelijk als er niets aan de hand is. Maar leiding geven is meestal nodig omdat er wel iets aan de hand is. Omdat er dingen verkeerd dreigen te gaan, of omdat er keuzes gemaakt moeten worden, of omdat er een moeilijke situatie opgelost moet worden.

"Een leider moet leiding geven aan zichzelf"

In dit zesde boekje van de serie 'Christen-zijn op de werkvloer' gaat het over de belangrijke essenties van leiderschap. Er worden er verschillende genoemd, maar heel belangrijk is dat een leider leiding kan geven aan zichzelf. Vervolgens komt aan de orde op welke wijze een Christen invulling geeft aan zijn leiderschap. Daarna wordt een heel belangrijk kernwoord uitgewerkt, namelijk vertrouwen. Er moet immers vertrouwen zijn om leiding te geven en te krijgen. Daarom worden er belangrijke tips voor de praktijk gegeven. Tenslotte wordt een model aangereikt, dat ontwikkeld is door Driestar Educatief en de RMU. In dat model wordt in kaart gebracht op welke wijze een Christen leiding geeft aan zichzelf, aan anderen en aan de organisatie waarin hij is geplaatst. Als het goed is doet een Christen dit vanuit de Bron, vanuit de Bijbel, die waarden en normen aanreikt voor het dagelijks handelen.

"Vertrouwen om leiding te geven en te krijgen"

Heel bewust is er voor gekozen om in dit boekje te spreken over Christen zijn en leiding geven. Korter en eenvoudiger zou het zijn om het te hebben over christelijk leiderschap. Maar dat doet geen recht aan hetgeen als eerste telt: Christen zijn. In een preek werd eens kort verwoord wat een Christen is. Dat is iemand die vervuld is met Christus. Dat schept wel verplichtingen. Als je een Christen genaamd wordt, dan heb je een Naam hoog te houden. Dat heeft consequenties, ook voor jouw manier van leiding geven.

Is dit boekje iets voor jou als directeur, leidinggevende of ondernemer? Bestellen kan in onze webshop.

Delen