Een leven lang leren

Een leven lang leren. Dat is de werkelijkheid waar je mee te maken hebt. Onze samenleving gaat er van uit dat iedereen zijn leven lang blijft leren. Veelal wordt dat gekoppeld aan de schoolloopbaan. Maar het begint al veel eerder, vanaf je begin ben je aan het leren. En ook na je schooltijd blijf je leren op allerlei manieren. Binnen het werk gaat het daarbij vaak om opleiding en training, maar je leert ook gewoon van jezelf, van je collega’s, maar ook van je directe omgeving in de thuissituatie en binnen familie- of vriendenkring. Je leert door te doen, en je leert door nieuwe ervaringen. Dat gaat levenslang door.

"Wat is leren eigenlijk?"

Als leren dan zo’n belangrijke plaats inneemt in je leven, dan is het wel van belang om er meer over te weten te komen. In dit zevende boekje in de boekjesserie 'Christen-zijn op de werkvloer' wordt ingegaan op de vraag wat leren nu eigenlijk is. In het eerste hoofdstuk wordt dat meer in zijn algemeenheid uitgewerkt. Daarbij blijkt dat het wel van belang is om te onderkennen dat elk mens verschillend is, en dat voor elk mens het leerproces uniek verloopt. De leerweg is gekoppeld aan de levensweg.

In de hoofdstukken daarna gaat het eerst over het leren van kinderen en jongeren. Hun leven is leren, van jongs af aan, thuis en op school. En vervolgens over leren in je werkzame leven. Omdat dit boekje in samenwerking met de RMU sector onderwijs GOLV is geschreven is er eerst een hoofdstuk gericht op het werken en leren in het onderwijs. Dat is echter ook goed toepasbaar op andere sectoren. Daarom volgt er een hoofdstuk over de arbeidsvoorwaardelijke kant van een leven lang leren.

"Leren wordt geplaatst in een breder perspectief"

Vervolgens wordt het leren in een breder perspectief gezet. Allereerst maatschappelijk en mondiaal gezien. De wereld is een dorp geworden, en dat heeft ook consequenties voor ons leren. Maar er is nog een diepere dimensie in leren te ontdekken. Tenslotte wordt het leren ook geplaatst in het bredere perspectief. Ook bij leren gaat het niet alleen om het hier en nu, maar om de hogere opdracht om te bouwen en te bewaren als Christen op de werkvloer. Dat is door het geheel van het boekje heen geweven. Niet alleen in de praktische hoofdstukken, maar ook in de meditatieve intermezzo’s. Na elk hoofdstuk is er een intermezzo, waarin een facet uit het leven van Mozes wordt beschreven. Deze geloofsheld heeft zijn leven lang moeten en mogen leren, met zijn hoofd, met zijn handen, en met zijn hart.

Nieuwsgierig geworden? Bestellen van dit boekje kan in de webshop.

Delen