Geld of goed

‘Geld maakt niet gelukkig, maar het is wel gemakkelijk als je het hebt’. De uitdrukking is bekend. En er zit een diepe waarheid in. Want wat heb je aan veel geld als je er alleen voor staat? Of wat moet je met je rijkdom, als je huwelijk er aan gaat? En zou je al je geld niet willen geven voor gezondheid, als je plotseling ernstig ziek wordt?

Maar de andere kant is ook waar. Het is wel gemakkelijk als je geld tot je beschikking hebt. Alleen al voor de eerste levensbehoeften heb je geld nodig. En daarmee zitten we meteen heel dicht bij wat geld eigenlijk is. In feite is het een middel dat door mensen wordt aanvaard als betaalmiddel. Dat betekent dat het geld een bepaalde waarde moet hebben. Die kunnen mensen met elkaar afspreken, maar dat is wel heel ingewikkeld. Dan zou je steeds met een volgende persoon moeten afspreken wat de waarde is van een munt. Daarom is het goed dat de overheid het geld via wetgeving als betaalmiddel vaststelt. Zo werken alle burgers van ons land met een geaccepteerde vorm van betalen. Overigens een munt die in Europese Unie gebruikt wordt. En een munt die over de hele wereld als betaalmiddel geaccepteerd wordt. En op die manier is geld een ruilmiddel geworden, dat voor iedereen hetzelfde is.

"Geld is een ruilmiddel geworden"

Makkelijk als je het hebt. Ja, dat is waar. Maar hoe kom je aan geld en hoe ga je er vervolgens mee om. Dat zijn wel vragen die om antwoorden vragen. Geld is namelijk ook een risicovol bezit, want het kan je vastgrijpen in die zin dat het je leven gaat beheersen. Als je rijk wilt worden, dan ben je blijkbaar geneigd om er van alles aan te doen dat niet klopt. En dat loopt fout af. Vandaar dat er in de Bijbel staat dat de geldgierigheid een wortel is van alle kwaad.

Moet je dan maar zorgen dat je geen geld hebt? Dat is ook weer niet aan de orde, want daarmee kom je aan de andere kant in de problemen. Denk aan Agur, waarover we lezen in Spreuken 30: "Armoede of rijkdom, geef mij niet; voed mij met het brood mijns bescheiden deels; opdat ik, zat zijnde, U dan niet verloochene, en zegge: Wie is de Heere? Of dat ik, verarmd zijnde, dan niet stele, en de Naam van Mijn God aantaste."

"Wat als je geen geld hebt?"

Geld, we kunnen niet zonder. En het werkt pas als we er vertrouwen in hebben. Maar geld doet nog veel meer. Daar gaan we het boekje ‘Geld of Goed’ over. In dit boekje in de serie Christen zijn op de werkvloer kijken we naar wat geld met je doet. Daarna hoe je eigenlijk aan je geld komt, en waarom je niet al je verdiende geld zelf mag houden. Vervolgens wat er gebeurt als je tekort hebt en in de schulden komt. En natuurlijk is er een hoofdstuk over het (weg)geven van geld. En tenslotte sluiten we het boek af door na te denken over meer dan geld en goed.

Bestel dit en andere delen in de webshop.

Delen