Je baan en je leven

Christen zijn op de werkvloer! Dat is geen eenvoudige opdracht. Veel mensen, zowel jongeren als ouderen, merken dat het niet zo eenvoudig is om als christen te participeren in de samenleving.

Dat blijkt al direct als bijvoorbeeld de vraag gesteld wordt wat men het moeilijkst vindt op de eerste dag in een nieuwe baan. Bijna iedereen antwoordt dan: ‘Bidden voor mijn eten’. Dat is wel vreemd, dat iets dat zo basaal is, dat zo hoort bij het christen zijn, en dat al van jongs af aan is geleerd, toch zo moeilijk blijkt te zijn. En dat is nog maar één voorbeeld.

"Bidden voor het eten blijkt moeilijk te zijn"

Dagelijks worden mensen geconfronteerd met zaken die indruisen tegen het christelijke gedachtegoed, ook in arbeid en beroep. Steeds opnieuw moeten keuzes gemaakt worden, ook over ethische kwesties. En het is soms moeilijk om ervoor uit te komen waar we voor staan. Toch is dat niet zo vreemd. In de Psalmen zingen we het toch al: Ik ben, o HEER, een vreemd’ling hier beneên; Laat Uw geboôn op reis mij niet ontbreken. Steeds opnieuw wordt ervaren dat we hier als vreemdeling verkeren.

"De Tien geboden zijn ook richtinggevend"

Toch is er de opdracht om onze plaats in te nemen. En dat kan, als we leven naar de grondwet van het Koninkrijk van God. De Tien Geboden zijn aan de ene kant onthullend. Ze laten zien waar het in ons doen en laten verkeerd gaat. Maar ze zijn ook richtinggevend. Ze wijzen ons de weg op de reis door het leven. Maar zelfs als we dat weten, en uit genade ook belijden, dan nog is er steeds die confrontatie. Daarbij is het van belang om goed te weten waarover het gaat, en om dat zo nodig duidelijk te kunnen verwoorden. Daarvoor is toerusting nodig.

Meer weten? In de boekjesserie 'Christen-zijn op de werkvloer' wordt in het eerste deel nagedacht over de opdracht om te werken. Daarbij komt aan de orde dat we in onze arbeid op de juiste wijze moeten omgaan met de schepping, met onze medemens en met de maatschappij.

Bestellen kan in de webshop van de RMU.

 

Delen