Staken werkt niet

Staken werkt niet. Deze dubbelzinnige titel geeft direct het standpunt van de RMU weer, als het gaat om stakingen. Daarbij staan immers vrijwel altijd de arbeidsverhoudingen op scherp. Dat betekent spanning tussen werkgevers en werknemers. Dat is jammer, want ze kunnen niet zonder elkaar. Daarbij is het wel goed om op te merken dat hun belangen lang niet altijd overeenkomen. Op het moment dat hun belangen tegengesteld worden, komt er druk te staan op de arbeidsverhoudingen. Dat kan hoog oplopen. De vraag is hoe we daarmee om moeten gaan.

"Belangen kunnen hoog oplopen"

Hoewel de titel van het tiende deeltje in de serie 'Christen-zijn op de werkvloer' 'Staken werkt niet' duidelijk lijkt, is het nog maar de vraag of het echt zo is. Als je kijkt naar wat zich de laatste 125 jaren heeft afgespeeld op het gebied van arbeid en beroep, dan kun je er niet omheen dat door harde acties in het verleden er nu goede arbeidsverhoudingen zijn. De strijd van vakbonden en de verandering in de verhoudingen tussen werkgevers en werknemers zijn mede het gevolg van acties en stakingen.

"Staken is niet zomaar iets"

Toch is het goed om na te denken over het stakingsmiddel, en dan wel vanuit het bijbelse perspectief. De Bijbel geeft immers heldere lijnen aan als het gaat over de verhouding tussen heren en dienstknechten, tussen werkgevers en werknemers. Met de wederzijdse rechten en plichten wordt duidelijk dat staken niet zomaar iets is.

"Staken is omgeven met rechten en plichten"

De Nederlandse wetgeving benadert dat heel anders. Volgens onze wetgever mag je staken. Overigens zijn er wel beperkingen, want ook het staken is omgeven met rechten en plichten. En als staker moet je daar gewoon aan voldoen.

"Wat moet je doen in geval van een staking op je werk?"

Na de behandeling van deze onderwerpen blijven er nog wel een paar vragen over. Zoals hoe je moet handelen als al je collega’s het werk neerleggen, terwijl jij wilt blijven werken. Wat is dan de positie van jou als werkwillige? Gelukkig zijn er in de praktijk mogelijkheden om je aan het werk te houden, en om, in het ergste geval, alsnog een inkomen te verwerven als het werken je onmogelijk gemaakt wordt.

"Staken mag, als doorwerken zonde is"

Een heel ander vraagstuk is het staken van je werkzaamheden, als je gevraagd wordt iets te doen wat ingaat tegen Gods heilzame geboden. Op dat moment heb je te maken met gewetensbezwaar. In feite gaat het dan niet zozeer om staking, maar om werkweigering. Een bepaald deel van je werkzaamheden weiger je dan uit te voeren. Dat kan consequenties hebben. Het is goed om ook daar over na te denken. Een dergelijke werkweigering is dus niet een staking in de klassieke zin van het woord. Daarmee wordt de zaak alleen maar op scherp gezet. Vandaar dat de RMU de volgende stelling hanteert: staken mag, als doorwerken zonde is.

Bestel dit en andere delen in de webshop.

Delen