Zorgen en werken | Een spannende combinatie

Werk, werk, en nog eens werk! De slogan van de drie paarse kabinetten, van 1994 tot 2002, klinkt nog steeds door. In die tijd moest iedereen vooral aan het werk, om de economie op te jagen en om ervoor te zorgen dat een ieder zich zou kunnen ontplooien tot een zelfstandige economische eenheid. Nu is het accent een beetje verlegd. Vandaag is iedereen nodig op de arbeidsmarkt om de kosten van de vergrijzing te kunnen dragen.

"De verwachting is dat de samenleving veranderd"

Maar welke reden er ook gegeven werd of wordt, één ding is zeker: de druk op het gezin neemt toe. De overheid dringt aan op het combineren van arbeid en zorg. Allerlei maatregelen, wettelijke regelingen en fiscale duwtjes moeten ervoor zorgen iedereen de arbeidsmarkt op te krijgen. De drang naar de arbeidsmarkt is voelbaar. Dat is inmiddels aardig gelukt. Het aantal gehuwde en samenwonende vrouwen dat op de arbeidsmarkt participeert, is in enkele decennia sterk toegenomen. Het verwachtingspatroon in de samenleving is daardoor ook veranderd. Jonge echtparen voelen de druk van de omgeving om beiden te (gaan) werken. Dat is de sociale druk. Daarnaast ervaren zij ook steeds sterker de financiële druk. Een normale eengezinswoning is nu eenmaal bijna niet te bekostigen met één salaris. En daarnaast is er bij veel echtparen de wens om aan beide partners de mogelijkheid te bieden kennis en ervaring in te zetten in arbeid en beroep.

"Er is sociale druk, maar steeds sterker ook de financiële druk"

Toch zijn er nog steeds veel vrouwen die kiezen voor de zorg voor hun gezin. Dat wordt op alle mogelijke manieren ontmoedigd. In de Tweede Kamer worden deze vrouwen zelfs aangemerkt als onbenut arbeidspotentieel. De zoektocht naar de juiste balans in gezin en arbeid zorgt ervoor dat dit als een spannende combinatie wordt ervaren.

"Zoektocht naar juiste balans in gezin en arbeid is spannende combinatie"

Meer weten? In dit boekje wordt weergegeven op welke wijze in onze samenleving aangekeken wordt tegen arbeid en zorg. De meeste nadruk ligt op werk, werk en nog eens werk. Maar de Bijbelse lijn is om zorg en arbeid in de juiste verhoudingen te plaatsen. Dat is te meer van belang nu we toegroeien naar een participatiesamenleving, waarin zorg voor elkaar van eminent belang wordt. Met name de mantelzorg krijgt dan ook extra aandacht in dit boekje, maar ook de positie en de bijzondere rol van vrouwen in de samenhang tussen zorg en arbeid, ook binnen de mogelijkheden van een gezin. Een apart hoofdstuk is gewijd aan het thema ‘als je er alleen voor staat’. Het verdriet en de rouw die er is als mensen alleen achter blijven wordt nog versterkt door allerlei zaken die te maken hebben met inkomen en uitkeringen. Maar ook in dit hoofdstuk wordt de lijn getrokken naar de Bijbel, en naar de troost die er ligt in een afhankelijk leven met de Heere.

Bestellen kan in de webshop.

Delen