Collectief nieuws

13 FEB 2019
Veel werkende mantelzorgers kunnen werk en zorg goed combineren. Maar er zijn ook veel mantelzorgers die ontevreden zijn met hun leven en een te hoge tijdsdruk ervaren bij de zorg voor een ziek familielid. Dit baart de RMU zorgen en moeten we gezamenlijk aanpakken. We roepen ook met nadruk werkgevers op om hierin hun verantwoordelijkheid te nemen.
Lees verder
12 FEB 2019
Intertoys heeft surseance van betaling aangevraagd omdat de aandeelhouder niet akkoord is met het budget voor dit jaar. De RMU vindt het treurig om te horen dat opnieuw een bedrijf met een lange geschiedenis in Nederland de strijd om de consument lijkt te verliezen.
Lees verder
1 FEB 2019
Minister Koolmees wil met de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans vaste banen minder vast en flexwerk minder flexibel maken. De RMU is erg ongelukkig met het invoeren van een zogenaamde cumulatieve ontslaggrond in te voeren.
Lees verder

Archief