Contractcatering

januari 2018

Principeakkoord cao Contractcatering

De partijen bij de cao Contractcatering hebben op 17 januari jl. een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit akkoord op een rij.

Looptijd
De cao krijgt een looptijd van 15 maanden, te weten van 1-1-2018 t/m 31 maart 2019.

Lonen
Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en feitelijk betaalde salarissen als volgt verhoogd:

  • Per 1 januari 2018 2%
  • Per 1 januari 2019 0,5%


Reiskosten
De vergoeding per gereisde kilometer wordt met ingang van 1 januari 2018 met €0,02 verhoogd naar €0,13.
Met ingang van 1 januari 2019 wordt deze vergoeding nog eens verhoogd met €0,02 naar €0,15.

Medewerkers met een persoonlijke toeslag in het kader van de reiskosten (ingegaan per 1-1-2015), wordt de toegenomen vergoeding per kilometer in mindering gebracht op de toeslag. Per saldo gaan zij er dus niet op vooruit, en niet op achteruit.

Ontwikkelvouchers
Er komen vanaf 1 januari 2018 1000 ontwikkelvouchers beschikbaar, ter waarde van €500,-. Deze zijn gedurende 2 jaar beschikbaar voor opleiding en ontwikkeling die niet vakgerelateerd is. Verdere voorwaarden worden nog uitgewerkt.

Onderzoek 80-90-100-regeling
Er komen een onderzoek naar de haalbaarheid en toepassing van een 80-90-100-regeling. Met een dergelijke regeling kunnen oudere werknemers 80% gaan werken, tegen 90% loon en 100% pensioenopbouw.

Overige afspraken, en meer achtergrondinformatie over de bovengenoemde afspraken vindt u in de volledige tekst van het principeakkoord.

De inhoud van het akkoord wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Wilt u meer weten over de visie op arbeid en inkomen van de RMU Werknemers, dan kunt u dit nalezen in onze Nota Arbeidsvoorwaardenbeleid.

Reorganisatie of fusie melden
Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.

Delen