Corona & ondernemers

De RMU is er voor u!

De RMU is er om u te helpen. In deze crisis staan we zij aan zij. Om onze handen te vouwen, te wassen en de mouwen op te stropen. Ook om als christenen onze stem te laten horen over arbeid en beroep in de samenleving. Wilt u ons ook helpen om anderen te helpen nu onderneming, bedrijf en banen onzeker zijn geworden.? U kunt al helpen door deze informatie met anderen te delen en hen te wijzen op de RMU: https://www.rmu.nu/coronaenondernemers.

Graag helpen we u telefonisch of per mail verder om uw vragen over werk en inkomen te beantwoorden! Heeft u verdere vragen of wilt u advies over uw persoonlijke situatie? Neem dan snel contact met ons op: 0318-543030 of via info@rmu.nu.

 

Check voor de meest actuele informatie altijd: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werkgevers 

De meest recente wijzigingen van 17 maart zijn terug te vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie

 

Op 31 maart is aangekondigd dat alle maatregelen van kracht blijven tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven.
Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht tot en met 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht.
Hieronder staan de recente aanscherpingen van 23 maart:
1. Evenementen met een vergunnings- en meldplicht worden verboden tot 1 juni 2020.
2. Alle overige samenkomsten worden verboden, waarbij enkele uitzonderingen gelden:
1. wettelijk verplichte samenkomsten (max 100 personen), zoals vergaderingen van de gemeenteraad als ook de Staten-Generaal
2. samenkomsten die nodig zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties (max 100 personen);
3. uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen (max 30 personen);
4. samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard (max 30 personen).

Bij deze samenkomsten geldt dat deze alleen mogen doorgaan als alle hygiënemaatregelen ter bestrijding van het corona-virus in acht worden genomen en men 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden.
3. Casino’s, speelhallen en daarmee vergelijkbare instellingen worden gesloten. Ook zaken waar op de uiterlijke verzorging gerichte contactberoepen worden uitgeoefend zoals kapperszaken en nagelsalons moeten hun deuren sluiten.
4. Het uitoefenen van alle vormen van contactberoepen wordt verboden, voor zover er geen 1,5 m afstand tot de klant gehouden kan worden. Hierbij kunt u denken aan masseurs, kappers, nagelstylisten, escort-services en rijinstructeurs. Er wordt een uitzondering gemaakt voor de behandeling van (para)medische beroepen, mits daar een individuele medische indicatie voor bestaat en de beoefenaar alle hygiënevereisten kan naleven.
5. Winkels, markten moeten gesloten worden en openbaar vervoer beëindigd als er geen of te weinig navolging wordt gegeven aan de geldende hygiënemaatregelen en de 1,5 m afstand.
6. Locaties zoals vakantieparken, campings, parken, natuurgebieden en stranden worden gesloten als op deze locaties geen of te weinig navolging wordt gegeven aan de geldende hygiënemaatregelen en aan de 1,5 m afstand of dit dreigt te gebeuren.
7. Groepsvorming (al dan niet toevallig) in de publieke ruimte wordt verboden. Onder een groep verstaat het kabinet drie of meer personen die daarbij geen afstand van 1,5 m houden. Er is geen sprake van groepsvorming als het gaat om personen die een gezamenlijk huishouden vormen. Er is ook geen sprake van groepsvorming als kinderen tot en met 12 jaar samenspelen onder toezicht van een of meer ouders of voogden. Mits de ouders en/of voogden onderling 1,5 m afstand bewaren.

Ook is op 24 maart bekend geworden dat de Centraal eindexamens dit jaar niet zullen plaatsvinden. Het resultaat van het Schoolexamen zal bepalend zijn. Deze moeten wel (zoveel als mogelijk op afstand) worden afgenomen. Er volgt zo spoedig mogelijk informatie over de nieuwe zak-slaagregeling en de herkansingen.

Delen