Detailhandel bloemen en planten

mei 2018

Onderhandelingsresultaat cao Gespecialiseerde Detailhandel in Bloemen en Planten

De partijen bij de cao Gespecialiseerde Detailhandel in Bloemen en Planten hebben op 16 maart 2018 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao heeft een looptijd van 24 maanden, namelijk van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

De loonstijging van juli 2018, januari 2019 en juli 2019 zijn afhankelijk van de overheidswege vastgestelde percentage stijging Wet minimumloon, met een minimum van 0,5% en een maximum van 0,8% per keer.

De lonen in schaal A worden mogelijk met meer dan 0,8% op bovenstaande data verhoogd. De reden hiervan is dat schaal A gelijk is aan het minimumloon.

De lonen in het loongebouw B, C, D, E en F worden opnieuw ingedeeld. Het uitgangspunt is dat iedere medewerker erop vooruit gaat en in geen geval achteruit. De nieuwe loontabel vindt u hieronder in het onderhandelingsakkoord.

36 naar 38 uur

Het loongebouw wordt aangepast van 36 naar 38 uur. Je gaat er hierdoor niet financieel en ook niet op het gebied van rechten op achteruit. Alle relevante artikelen in de cao zullen hierop worden aangepast.

Wijziging bovenwettelijke verlofdagen

De 4 bovenwettelijke verlofdagen vervallen. De waarde van deze dagen is 1,52%. Dit wordt toegevoegd aan de salarisschalen. Het wordt mogelijk om deze 4 dagen bij te kopen vanuit het salaris.

Eénmalige uitkering

In december 2018 ontvangt u een éénmalige uitkering van 0,5%. Dit wordt berekend over de ontvangen maandsalarissen van 2018 exclusief toelagen en vakantietoeslag.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen