• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden
DHL Express Nederland

Principeakkoord cao DHL Express Nederland

De partijen bij de cao DHL Express (waaronder ook DHL Aviation valt) hebben op 13 juni een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit akkoord op een rij.

Looptijd
De looptijd is 36 maanden, van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2018 (dus hij begint met terugwerkende kracht).

Lonen
Over het loon zijn de volgend afspraken gemaakt:

  • Compensatie 2016: eenmalige uitkering van € 500,-, afhankelijk van aantal maanden in dienst en omvang dienstverband.
  • 1 april 2017 (dus ook met terugwerkende kracht): 1,4%
  • 1 oktober 2017: 1,4%
  • 1 april 2018: 1,4%
  • 1 oktober 2018: 1,4%
  • 1 juli 2018: op alle tredes van de loonschaal komt een verlenging van 2%

Onderuren
Er zijn afspraken gemaakt waarbij (max 10% van je contractsduur per week) over een periode van max 4 weken opgebouwde onderuren ingehaald kunnen worden. Als inhalen niet mogelijk is kan in onderling overleg iets anders worden afgesproken. De ervaringen hiermee zullen geëvalueerd worden.

Overig
Er wordt ook ergens gestart met een pilot voor zelfroosteren. Men wil in januari 2018 starten en in juli 2018 afronden. De werknemers die onder deze pilot voor zelfroosteren vallen, kunnen niet tegelijk ook onder de afspraak van het roosteren onderuren vallen.

Partijen hebben verder afspraken gemaakt over het maximaal aantal flexibele medewerkers dat in dienst mag zijn. Voor Aviation worden aparte afspraken gemaakt.

Ook op andere onderdelen zullen er aparte afspraken gemaakt worden met Aviation, deze gesprekken zullen in oktober 2017 moeten starten. Deze afspraken worden als een aparte paragraaf toegevoegd aan de cao. Waar geen afspraken over worden gemaakt blijven de afspraken uit deze cao gelden.

De volledige tekst van het protocol vindt u hier. Daarnaast hebben de vakorganisaties ook een uitleg gegeven bij het principe-akkoord.

De inhoud van het akkoord is voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Wilt u meer weten over de visie op arbeid en inkomen van de RMU Werknemers, dan kunt u dit nalezen in onze Nota Arbeidsvoorwaardenbeleid.

Reorganisatie of fusie melden
Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.

Delen