Dienstenpakketten

Het ondernemerslidmaatschap kent drie dienstenpakketten. Van het gratis pakket kunt u op grond van uw contributie onbeperkt gebruik maken. Hierin biedt de RMU haar helpdesfunctie op de diverse terreinen van organisatie, medewerkers en bijbehorende processen. Bij de services uit het pakket ‘betaalde diensten’ kunt u denken aan projecten en adviesdiensten waarbij op offertebasis verbetertrajecten in gang worden gezet op gebied van aansturing, financien, procesbeheersing, interne professionalissering e.d. Uiteraard wordt tegen een scherp tarief gewerkt.

Bij het pakket ‘business to business’ kunt u gebruik maken van aan de RMU gelieerde adviseurs en leveranciers die onder de kwaliteitsgarantie van de RMU opereren. In de meeste gevallen wordt hier tegen gereduceerd tarief gewerkt. Daarnaast heeft de RMU nog cursussen en trainingen. Het bevat praktijkgerichte trainingen en cursussen die ook in company kunnen worden verzorgd of onderdeel uitmaken van een adviestraject.

 

Gratis pakket

 

Betaalde diensten

Personeel & organisatie

De RMU als helpdesk voor het verstrekken van

 • Huisregels
 • Personeelshandboeken
 • Arbeidsovereenkomsten
 • Checklist (wettelijke) voorschriften bij aannemen personeel
 • Checklist voor instroom, doorstroom, en uitstroom van personeel
 • Nieuwsbrieven met actuele informatie en tips
De RMU als helpdesk voor het checken van
 • Huisregels
 • Personeelshandboeken
 • Arbeidsovereenkomsten
De RMU als helpdesk bij vragen rond
 • Beroepsprocedures arbeidsrecht, sociale zekerheid
 • Cao-interpretatie
 • Wet en regelgeving op P&O-gebied
 • Pensioen
 

Personeel & organisatie

De RMU als P&O-adviseur

 • Ondersteuning bij werving en selectie
 • Uitvoeren van beroepsprocedures rond ontslag
 • Sparringpartner opzetten functionerings- en beoordelingsgesprekken
 • Sparringpartner P&O op beleidsniveau
 • P&O-scan (gratis analyse)
 • Opstellen Persoonlijke Ontwikkelingsplannen

Ondernemer & Organisatie
De RMU als helpdesk voor het verstrekken van 

 • Basisdocument 'Algemene voorwaarden'
 • Ethische bedrijfscodes
 • Informatie over het starten van een eigen onderneming

De RMU als helpdesk voor het checken van 

 • Bedrijfs- en gedragscodes
 • Ondernemingsplannen

De RMU als helpdesk bij vragen rond

 • Ethische vraagstukken
 • Beoordelen beleid
 • Korte bedrijfseconomische vragen
 • Agrarische en milieu technische zaken (o.a. flora en fauna)
 • Algemene voorwaarden en aansprakelijkheid
 • Juridische ondersteuning en conflictbemiddeling
 

Ondernemer & organisatie
De RMU als organisatieadviseur

 • Controleren algemene voorwaarden (€ 225,- excl. btw)
 • Opstellen algemene voorwaarden (€ 350,- excl. btw)
 • Uitvoering van bedrijfsanalyses en SWOT-analyses
 • Begeleiding bij reorganisaties
 • Uitvoeren van meetbare verbetertrajecten
 • Advisering bij opstellen bedrijfscodes
 • Ondersteuning bij implementatie bedrijfscode
 • Advisering bij bedrijfsovername
 • Starten van een eigen onderneming

OR & MR

De RMU als helpdesk voor het verstrekken van

 • OR-reglement
 • MR-reglement

De RMU als helpdesk voor het checken van

 • OR-reglement 
 • MR-reglement

De RMU als helpdesk bij vragen rond

 • Juridisch advies MR
 • Juridisch advies OR
 • Doelmatig bestuur
 • WOR-interpretatie
 • Effectieve samenwerking
 

OR & MR
De RMU als OR-adviseur

 • Verbeteringstraject samenwerking MR en bestuurder
 • Analyse functioneren OR /MR

Terug naar boven

Business-to-business

     

Personeel & organisatie

De RMU als intermediair bij

 • P&O-advies
 • Werving en selectie
 • Mediation
 • Psychologische tests
 • Outplacement
 • Pensioenen
 • Coaching in bedrijf en onderwijs
 • Loopbaanadvies
 

Ondernemer & organisatie

De RMU als intermediair bij organisatieadvies

 • Organisatieadvies
 • Interim-management
 • Financieel management
 • Incasso
 • Projectmanagement
 • Accountancy
 • Advocatuur
 • Agrarisch- en milieuadvies
 

OR & MR

De RMU als intermediair bij

 • OR/MR advies
 • Coaching OR en MR
 
   

Cursusaanbod

De RMU biedt u als ondernemer diverse cursussen aan voor uw personeel of eigen ontwikkeling. Deze cursussen kunt u volgen bij de RMU of worden in-company gehouden. Bekijk hier ons overzicht.

 

Terug naar boven

Delen