doe-het-zelf-branche

Principeakkoord cao Doe-het-zelf-branche

De partijen bij de cao Doe-het-zelf-branche hebben op 31 oktober 2018 een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit akkoord op een rij.

Looptijd
De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 mei 2017 tot en met 30 april 2018.

Lonen
Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

Roosters en werken op zondag/christelijke feestdagen
Bij het opstellen van roosters wordt rekening gehouden met de afspraken die met de werknemer zijn gemaakt over zijn arbeidstijden. Wijziging van deze afspraken vindt plaats in overleg met de betrokken werknemer. Conform de Wet flexibel werken wordt een verzoek van de werknemer tot wijziging van het rooster gehonoreerd indien dit redelijkerwijs mogelijk is. Met gewetensbezwaren wordt bij de inroostering rekening gehouden. De vrijwilligheid voor het werken op zondag geldt ook ten aanzien van de Christelijke feestdagen als Kerst, Pasen en Pinksteren.

Structureel meeruren
Een werknemer die structureel meer uren werkt dan zijn contracturen, kan de werkgever verzoeken om aanpassing van zijn arbeidsovereenkomst aan de feitelijke situatie tot maximaal de voltijdse arbeidsduur. Werkgevers zullen een dergelijk verzoek honoreren, tenzij zwaarwegende bedrijfsbelangen zich daartegen verzetten.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

 

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen