Pensioen

Maandelijks leggen veel mensen een fors bedrag opzij voor hun pensioen. Het Nederlandse pensioensysteem is één van de besten ter wereld. Toch is er steeds weer deining rond het pensioen. Dankzij de RMU blijft u bij.

Naast het gewone salaris is het eigenlijk de belangrijkste arbeidsvoorwaarde: het pensioen. Het is bedoeld als appeltje voor de dorst voor de oude dag en als aanvulling op de AOW. Werkgevers sluiten een contract met een pensioenfonds. Zo’n fonds is soms voor een hele bedrijfstak bedoeld en soms voor een enkele onderneming. De meeste pensioenregelingen voorzien in een inkomen vanaf 65 jaar, een inkomen voor de partner na overlijden van de medewerker en een inkomen bij arbeidsongeschiktheid van de medewerker.

Pensioenen worden echter steeds duurder. Mensen worden ouder en de bevolking vergrijst. Hierdoor is er een grotere groep gepensioneerden die gemiddeld langer leeft. Ook vallen beleggingsresultaten en renteopbrengsten voor pensioenfondsen tegen. Door al deze ontwikkelingen staan pensioenen onder druk. Gezocht wordt naar duurzame oplossingen. Zo gaat de pensioenleeftijd fiscaal gezien in 2014 al naar 67 jaar.

De RMU denkt mee over oplossingen. Hierbij is niet alleen financiële houdbaarheid belangrijk maar ook het draagvlak onder nieuwe generaties. Een idee van de RMU dat steeds meer steun krijgt is het plan om meer interactie mogelijk te maken tussen pensioenen en hypotheken. Eind 2011 kwam de RMU met het voorstel om medewerkers de keuze te geven hun werknemersdeel van de pensioenpremie te gebruiken voor het aflossen van hun hypotheekschuld. Inmiddels maakt het plan deel uit van een pakket voorstellen waarop het kabinet zich bezint. Meer nieuws hierover is te vinden op de pagina Investeer pensioen in hypotheek. 

De meest actuele en uitvoerige visie van de RMU kunt u vinden in onze Nota Arbeidsvoorwaardenbeleid 2014.

Actuele documenten en handige sites:

RMU in de pers. Een beknopt overzicht...

Delen