Staken

Niet staken, wel de knaken “Niet staken, wel de knaken!” Dat lijkt een leuk rijmpje, maar het is het niet. Want het zal je maar gezegd worden: “Jij laat ons de kastanjes uit het vuur halen. Straks komt er een salarisverhoging en die pik jij ook in. Maar je hebt er niets voor gedaan. Niet staken, wel de knaken!”

Alles over onze standpunten en uitleg over wat je kunt doen bij stakingen, lees je terug bij de Vragen.

Er kunnen in de arbeidsomstandigheden situaties ontstaan die een staking ook voor een christen geoorloofd maken. Dat zijn situaties waarin doorwerken zonde is tegen God. Vooral de gezondheidszorg spelen er veel van deze situaties. Lees er meer over op de speciale pagina's van gewetensbezwaar in de gezondheidszorg.

Gods Woord geeft richtlijnen, waarnaar we moeten leven. Daarin mogen en moeten we proberen de wegen te zoeken die ook in de arbeidssituatie bewandeld moeten worden. Staking als machtsmiddel past daar niet in, maar werkweigering om des gewetens wil wel. Lees daarvoor ook meer informatie in ons dossier Gewetensbezwaar

Delen