Evaluatie Cursus

Over de organisatie
Welk cijfer geeft u de totale dienstverlening van de RMU?
De cursus als geheel
Het cursusmateriaal? *
De faciliteiten? *
(cursusruimte, koffie, lunch, enz.)
Over de inhoud
Verstrekte informatie
Zijn uw kennis en vaardigheden over de onderwerpen die in de cursus zijn behandeld, verbeterd? *
De mate waarin de cursus geholpen heeft mijn persoonlijke leerdoelen te halen
Kunt u de kennis en vaardigheden die u geleerd hebt in uw eigen situatie toepassen? *
Voldeed de cursus aan uw verwachtingen?
Over de kwaliteiten van de cursusleider
Werden de onderwerpen duidelijk gepresenteerd? *
Werden de gestelde vragen duidelijk beantwoord? *
Overig

Delen