Gehandicaptenzorg

juni 2017

Onderhandelingsresultaat Cao Gehandicaptenzorg

De partijen bij de cao Gehandicaptenzorg hebben op 9 juni 2017 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd
De cao krijgt een looptijd van 27 maanden en wel van 1 januari 2017 tot en met 31 maart 2019.

Lonen
Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

 • Per 1 oktober 2017 1,3%
 • Per 1 juni 2018 2,1%
 • Per 1 januari 2019 0,5%

Eenmalige uitkering
In december ontvangen de medewerkers die dan in dienst zijn een eenmalige uitkering van 0,8% over het verdiende salaris in 2017.

Eenmalige uitkering ORT
In verband met mogelijk ten onrechte niet uitgekeerde onregelmatigheidstoeslag over vakantie-uren ontvangen medewerkers een eenmalige uitkering. De volgende afspraken zijn gemaakt:

 • Het gaat over de jaren 2012 t/m 2015.
 • De eenmalige uitkering bedraagt 8,3% over de daadwerkelijk uitbetaalde ORT in de genoemde jaren.
 • De uitkering wordt uiterlijk in het laatste kwartaal van 2017 betaald.
 • De uitkering is niet pensioengevend
 • Het betreft geen compensatie of ORT-toeslag zelf, maar een tegemoetkoming om rechtszaken te voorkomen.
 • Medewerkers die af willen zien van de uitkering dienen dit uiterlijk 1 oktober kenbaar te maken bij de werkgever.
 • Met het aanvaarden van de uitkering ziet de medewerker af van het voeren van een juridische procedure.

PBL-uren
Deze uren zijn bedoelt voor het bevorderen van duurzame inzetbaarheid. Dit is onvoldoende bekend bij werkgevers en werknemers. In de cao wordt opgenomen dat medewerkers ieder jaar een plan moeten voorleggen voor het gebruik van deze uren ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid. Dit plan wordt besproken in het jaargesprek.

Overige afspraken
Er zijn afspraken gemaakt over de volgende onderwerpen:

 • Verkenning generatiebeleid
 • Veiligheid en regel/werk-druk
 • Registratie SKJ en RGS
 • Handleiding voor indienen scholingsverzoek
 • Functiewaardering
 • Gezinshuisouders
 • Ouderschapsverlof
 • Toegankelijkheid en toelichting cao

Hier vindt u de volledige tekst van het onderhandelingsresultaat.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Wilt u meer weten over de visie op arbeid en inkomen van de RMU Werknemers, dan kunt u dit nalezen in onze Nota Arbeidsvoorwaardenbeleid.

Reorganisatie of fusie melden
Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen