Gehandicaptenzorg

Download hier uw cao Gehandicaptenzorg

juli 2019

OVERLEG NIEUWE CAO GEHANDICAPTENZORG ONDERBROKEN

De partijen bij de cao Gehandicaptenzorg hebben de onderhandelingen voor een nieuwe cao onderbroken. In dit signaal leest u meer over de huidige stand van zaken.

Stand van zaken

De werknemers- en werkgeversorganisaties zijn er na zeven onderhandelingsrondes voor een nieuwe cao nog niet uit. Belangrijkste punt waarop het overleg is vastgelopen is de verhoging van het salaris. De werkgevers zijn bereid om het loon met 2,25% gemiddeld per jaar te verhogen. Dit is voor de werknemersorganisaties onvoldoende om mee akkoord te gaan.

Acties niet uitgesloten

Mogelijk worden er de komende tijd acties georganiseerd. Dit kan in de vorm van een staking of andere manier van actievoeren. U bent niet verplicht om deel te nemen aan een dergelijke actie. Wanneer hier meer concreet nieuws over is, zullen wij u hier verder over informeren. Werkgevers en de vakbonden zijn uit elkaar gegaan met de afspraak om in september in elk geval een volgende formele onderhandelronde te houden.

 

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen