• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden
Gemaksvoedingsindustrie

juni 2018

Onderhandelingsresultaat Cao Gemaksvoedingsindustrie

De partijen bij de cao Gemaksvoedingsindustrie hebben op 11 juni 2018 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 24 maanden, namelijk van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2020.

Lonen
Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:Per 1 juli 2018 komt de sprongtoeslag en de toeslag voor verschoven uren te vervallen. Verder wordt de klokurenmatrix aangepast voor ultravers bedrijven. Daarom wordt de zaterdagtoeslag voor het werken tussen 06.00 en 18.00 verlaagd van 135% naar 130%.

Roosterproef
Er komt een pilot om tijdens de looptijd van de cao een dienstrooster vast te stellen waarin gemiddeld tussen de 36 en 44 uur wordt gewerkt. Per jaar wordt wel het gemiddelde van 40 uur gewerkt met de opbouw van 120 ATV-uren per jaar. Gemiddeld komt het aantal uren dan uit op 37,7 uren.

Seniorenregeling
De partijen bij deze cao hebben verder een seniorenregeling afgesloten. Medewerkers van 62 jaar en ouder kunnen van hun werkgever een aanbod krijgen om van deze regeling gebruik te maken. De werknemer krijgt in deze regeling drie opties namelijk:
- 80% werken, 90% salaris, 100% pensioenopbouw;
- 90% werken, 100% salaris, 100% pensioenopbouw;
- 100% werken, 100% salaris, 100% pensioenopbouw plus 141,2 extra verlofuren per jaar.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen