Gemeenten

april 2019

De partijen bij de cao Gemeenten hebben de onderhandelingen voor een nieuwe cao onderbroken.

Stand van zaken

De werknemers- en werkgeversorganisaties zijn er na zes onderhandelingsrondes voor een nieuwe cao nog niet uit. Belangrijkste punten waarop het overleg is opgeschort zijn het hoogte van de loonsverhoging en het aantal verlofuren. De RMU betreurt de ontstane situatie, juist omdat er gezien de naderende normalisering (WNRA) al genoeg veranderingen aankomen. Wij zijn daarom ook voorstander van een reële loonsverhoging (in de RMU-arbeidsvoorwaardennota een loonwens van 3,75% per jaar opgenomen) en moeten er goede afspraken worden gemaakt over het bovenwettelijk verlof. De werknemers mogen in de huidige onderhandelingen niet het kind van de rekening worden. Wij houden de situatie daarom nauwlettend voor u in de gaten.

Acties niet uitgesloten

Mogelijk worden er de komende tijd acties georganiseerd. Dit kan in de vorm van een staking of andere manier van actievoeren. U bent niet verplicht om deel te nemen aan een dergelijke actie. Wanneer hier meer concreet nieuws over is, zullen wij u hier verder over informeren.

februari 2019

OVEREENSTEMMING CAO GEMEENTEN

De partijen bij de cao Gemeenten hebben overeenstemming bereikt over de omzetting van de Car-Uwo naar de cao gemeenten per 1 januari 2020. In dit signaal leest u de stand van zaken over de cao Gemeenten.

Ledenraadpleging

De raadpleging die de VNG hield onder de gemeentelijke werkgevers leverde een wisselende stemverhouding op. 74% van de werkgevers stemde voor, en 26% stemde tegen de afspraken van de cao. Zowel voor- als tegenstemmers uitten volgens de VNG kritiek. Daarbij gaat het met name over afspraken over het lokaal overleg, de intentie om een werkgeversbijdrage mogelijk te maken, afspraken die nog niet definitief zijn, zoals de transitievergoeding, of nog moeten worden uitgewerkt, bijvoorbeeld over de geschillencommissie. De VNG geeft aan op 4 maart een brief te publiceren waarin de aandachtspunten besproken worden.

De inhoud van de cao gemeenten staat vast. Daarmee heeft uw werkgever tot 1 januari 2020 (hoogstwaarschijnlijk) de tijd om diverse regelingen voor de nieuwe arbeidsrelatie in te voeren.

De RMU houdt u hierover verder op de hoogte. Let op: deze overeenstemming betreft niet de huidige onderhandelingen voor de cao-periode na 1 januari 2020. Wanneer hier meer nieuws over te melden is, zullen wij u verder informeren.

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen