Gemeenten

Download hier uw cao!

juli 2019

Onderhandelingsresultaat cao Gemeenten

De partijen bij de cao Gemeenten hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao heeft een looptijd van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

Daarnaast ontvangen die medewerkers die op 28 juni in dienst zijn een eenmalige uitkering van €750,-

Bovenwettelijk verlof

De cao partijen willen in de volgende cao een sectorale norm voor het bovenwettelijke vakantieverlof vaststellen. Hierover moet nog overgangsrecht worden overeengekomen. Daarnaast staat voor de volgende cao het vitaliteitsbeleid op de agenda. De looptijd van deze cao wordt gebruik om tot oplossingen te komen over verlof en vitaliteit.

Ziektekostenverzekering

De tegemoetkoming van de ziektekosten wordt voortaan op alle medewerkers van toepassing ongeacht de ziektekostenverzekering.

Transitievergoeding

In het principeakkoord wordt voorkomen dat bestaande cao-afspraken over werkloosheid gaan stapelen met nieuwe wettelijke rechten. Medewerkers die bedrijfseconomisch ontslag krijgen, houden recht op het van-werk-naar-werk traject en de bovenwettelijke werkloosheidsuitkering en ontvangen geen transitievergoeding. Medewerkers die ontslag krijgen vanwege disfunctioneren, volgen de wettelijke opzegtermijn in plaats van de huidige, in de cao opgenomen verlengde opzegtermijn, maar ontvangen vanaf 2020 wel de wettelijke transitievergoeding.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief. 

 

 

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen