• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden
Beroepscode bij gewetensbezwaar

De Nederlandse Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden is tot stand gekomen via een unieke samenwerking tussen Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), NU’91, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, Healthcare Christian Fellowship Nederland (HCF), Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU) sector Gezondheidszorg en Welzijn ‘Het Richtsnoer’ en CGMV vakorganisatie voor christenen.

Tot nu toe stelden deze partijen in kleine samenwerkingsverbanden ieder hun eigen beroepscode op met als resultaat vier verschillende beroepscodes voor verpleegkundigen en verzorgenden. Deze verschillende beroepscodes hebben betrekking op dezelfde ethische en praktische waarden en normen van het beroep.
Als betrokken partijen zijn wij tot de conclusie gekomen dat het wenselijk is om gezamenlijk één beroepscode op te stellen.

Eén beroepscode zorgt voor duidelijkheid voor verpleegkundigen en verzorgenden in hun werk, bij het onderwijs en bij de tuchtcolleges. Eén beroepscode, die al uitgedragen wordt in het onderwijs, zorgt uiteindelijk ook voor een breed draagvlak binnen de beroepsgroepen. Dit alles draagt bij aan een goede beroepsuitoefening door verpleegkundigen en verzorgenden. Daarom hebben wij het initiatief genomen om tot één beroepscode komen. Concepten van de Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden zijn voorgelegd aan de achterban van de betrokken partijen.
Dat heeft uiteindelijk geleid tot deze éne Nederlandse Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden, die de al bestaande beroepscodes vervangt.

CGMV vakorganisatie voor christenen, CNV Zorg & Welzijn, FNV Zorg & Welzijn, HCF Nederland, NU’91, RMU sector Gezondheidszorg en Welzijn ‘Het Richtsnoer’, V&VN

Nationale beroepscode 
Download hier de Nationale beroepscode voor verpleegkundigen en verzorgden. 

Relevante artikelen Nationale beroepscode in relatie tot gewetensbezwaren
Klik hier voor relevante artikelen in de Nationale beroepscode voor verpleegkundigen en verzorgenden in relatie tot gewetensbezwaren.

WerkWijzer bij de Nationale beroepscode 'Christen zijn in de zorg'
Download hier de WerkWijzer 'Christen zijn in de zorg', bij de Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden. Deze wijzer is ook te bestellen via info@rmu.nu

Delen