• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden
Protocol

Het is onmogelijk om voor deze complexe problematiek een universeel protocol te ontwikkelen.
Wel is het goed vanuit het principe wel doen en niet-schaden steeds weer de vragen te stellen:

  • voegt de behandeling iets toe aan het welzijn van de patiënt
  • is er een redelijke verhouding tussen de kosten en de baten (is de behandeling proportioneel)?

a. moreel: -is er een redelijke verhouding tussen het ongemak dat de patiënt van de behandeling ondervindt en de kans op genezing of uiteindelijke klachtenvermindering.
b letterlijk: is het verantwoord om een dure behandeling aan te bieden met een geringe kans op genezing

Delen