• vakorganisatie met Bijbelse visie
 • brede dienstverlening
 • veel voordeel voor leden
Protocol

Doel van palliatieve sedatie is 'het verlichten van ondraaglijk en existentieel lijden vanwege onbehandelbare ziekteverschijnselen.

Toepassing

 1. kortdurend - eventueel herhaald - om de situatie weer draaglijk te maken
 2. continu tot de dood een feit is: oppervlakkig (sluimertoestand) of diep (niet wekbaar)

Voorwaarden
Continue sedatie vereist zorgvuldige besluitvorming door:

 • arts die ter zake kundig is of zich laat bijstaan door deskundigen zoals consultatieteam palliatieve zorg en
 • patiënt en/of diens vertegenwoordiger

Kenmerken van indicatie en uitvoering

 • er is sprake van ondraaglijk lijden door één of meer refractaire (niet te behandelen) symptomen
 • betrokkenen beseffen wegvallen van mogelijkhied tot communicatie met patiënt
 • patiënt overlijdt naar verwachting binnen één week
 • verslaglegging in medisch dossier 

Gevolgen continue sedatie

 • neemt beleving van ondraaglijk lijden weg en is in principe omkeerbaar
 • patiënt sterft natuurlijke dood en overlijdt niet ten gevolge van sedatie
 • normale opname van voedsel en vocht is niet meer mogelijk; alternatieven zijn medisch onwenselijk

Medicatie
Midazolam (dormicum®) is middel van eerste keuze: dosering - indien situatie het toelaat - langzaam verhogen tot bewustzijn voldoende is verlaagd.

Bron: Platform Zorg voor Leven (www.zorgvoorleven.nl)
Kaartje palliatieve sedatie

Protocol van de KNMG

De tweede herziene IKO-richtlijn voor palliatieve sedatie is een verdere verfijning van het KNMG-protocol.

Steun het werk van de RMU, juist ook als u zich betrokken weet bij medische en ethische kwesties. Word nu lid en draag uw steentje bij.
Delen