• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden
Juridische aspecten

Bij terminale pijnbestrijding is er geen enkele reden voor vrees of grond voor rechtsvervolging, mits deze pijnbestrijding op de bovengeschetste wijze wordt toegepast en schriftelijk vastgelegd ter verantwoording van de manier waarop is gehandeld,.

Ook de voorbereidende handelingen die doorgaans door verpleegkundigen uitgevoerd worden, zoals klaarmaken van de medicijnoplossingen, infusen en pompen, kunnen zonder gewetensbezwaren uitgevoerd worden. Voor ogen moet worden gehouden dat het gaat om “normaal medisch handelen” en nog altijd gesproken moet worden van het verlenen van zorg.

Steun het werk van de RMU, juist ook als u zich betrokken weet bij medische en ethische kwesties. Word nu lid en draag uw steentje bij.
Delen