Gezondheidszorg ORT

Begin juni heeft de rechtbank in Den Haag een uitspraak gedaan over de betaling van onregelmatigheidstoeslag tijdens vakanties en verlof. De rechtbank oordeelde dat het Haga Ziekenhuis in Den Haag een verpleegkundige onregelmatigheidstoeslag tijdens haar vakanties en verlof moet uitbetalen, met een terugwerkende kracht tot 5 jaar. 

Achtergrond
De Beroepsorganisatie voor Verpleegkundigen en Verzorgenden NU'91 is samen met een verpleegkundige van het Haga Ziekenhuis naar de rechter gestapt op basis van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Die uitspraak bepaalde dat een gemiddelde ORT tijdens vakantie en verlof betaald dient te worden aan de werknemer. De ORT dient volgens het Hof als onderdeel van het salaris te worden gezien. Tijdens vakantie en verlof krijgt de werknemer salaris betaald en de ORT behoort daarvan onderdeel te zijn, luidde het oordeel. De Raad van Bestuur van het Haga Ziekenhuis wees een verzoek tot uitbetaling van ORT tijdens verlof af. De rechtbank Den Haag stelde NU´91 echter in het gelijk. In het geval van de betrokken verpleegkundige gaat het om een te betalen bedrag van ongeveer 5000 euro.

Wat staat er in de cao?
In diverse cao's is al afgesproken dat ORT tijdens vakantie en verlof moet worden betaald. De uitspraak van het Europese Hof en de uitspraak van de rechtbank Den Haag maken nu duidelijk dat er over het verleden ook ORT tijdens vakantie- en verlofuren betaald dient te worden, daarbij gaat het maximaal over de afgelopen 5 jaar.


Gevolgen
Het oordeel kan echter wel grote gevolgen hebben voor ziekenhuizen en andere zorginstellingen omdat zij hun zorgpersoneel mogelijk miljoenen euro's aan (ORT) zijn verschuldigd. Voor de hele sector zou het wel eens kunnen gaan om een achterstallige betaling van tientallen miljoenen euro’s.

Visie RMU
De uitspraak is wat ons betreft heel helder, de medewerker heeft een duidelijk recht, maar de implicaties voor de zorg zijn echter enorm. De RMU maakt zich dan ook zorgen over het feit dat het achterstallig recht op ORT massaal wordt geclaimd door medewerkers. De zorg die toch al op veel fronten onder druk staat, zorgorganisaties die al moeten reorganiseren of in zwaar weer verkeren, komen hierdoor nog meer onder druk te staan. De werkgelegenheid van veel medewerkers kan daarmee ook extra onder druk komen te staan.

De oproep om het allemaal individueel te claimen is dan wellicht juist, maar de RMU is van opvatting dat cao-partijen hierin ook hun verantwoordelijkheid moeten nemen en moeten kijken hoe dit centraal met de werkgevers in de zorg kan worden opgepakt. Voorkomen moet worden dat het massaal claimen van ORT banen gaat kosten in de zorg en daarmee de zorg aan mensen die het hard nodige hebben onder druk komt te staan.

We vinden het van belang om de situatie evenwichtig aan u te presenteren. Mocht u het recht op ORT toch willen claimen, dan kunt u dit doen door middel van de voorbeeldbrieven:

Niet werkzaam in een van deze branches en een wijziging doorgeven aan de RMU? Laat het ons weten!

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen