GGZ

juli 2019

ONDERHANDELINGSAKKOORD CAO GEESTELIJKE GEZONDSHEIDSZORG

De partijen bij de cao Geestelijke Gezondheidszorg hebben op 5 juli 2019 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao loopt van 1 juni 2019 tot 1 december 2021. 

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

In november 2021 ontvangt u, wanneer u op 1 november 2021 in dienst bent bij een GGZ-instelling, een eenmalige uitkering van € 500,- bruto.

Verder worden de salarissen van leerlingen per 1 januari 2020 verhoogd, de bedragen hiervan leest u in het onderhandelingsakkoord.

Ook wordt het loon bij arbeidsongeschiktheid verhoogd. Wanneer u na 1 oktober 2019 arbeidsongeschikt wordt geldt dat uw loon de eerste 26 weken van uw arbeidsongeschiktheid aangevuld wordt tot 100%, vervolgens gedurende 26 weken tot 90% en vervolgens gedurende 26 weken tot 80% van het naar tijdsruimte vastgestelde loon en ten slotte gedurende de laatste 26 weken 75%, maar ten minste tot het voor hem geldende wettelijk minimumloon.

E-learning

Voor alle werknemers die geen doorbetaalde lestijd hebben en een verplichte opleiding via e-learning volgen is afgesproken om lestijd als werktijd te beschouwen. Daarbij wordt per e-learning-module bepaald wat de benodigde en te compenseren lestijd is.

Slaapdiensten 57+

Voor de werknemer van 57 jaar en ouder geldt een vrijstelling voor de slaapdienst, tenzij de werknemer daar geen bezwaar tegen maakt

Onderzoeken O&O fonds

O&O fonds GGZ, het arbeidsmarktfonds voor de ggz-sector, gaat tijdens de looptijd van de cao twee onderzoeken doen:

  • Onderzoek naar gezonde roosters en belastende diensten.
  • Toetsing van de studie afspraak preventie (zoals opgenomen in Hoofdstuk 9A van de cao).

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief. 

 

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen