Glastuinbouw

december 2018

De partijen bij de cao Glastuinbouw hebben de achterliggende maanden onderhandeld over een nieuwe cao. De oude cao liep op 30 juni 2018 af. Tot op heden is er nog geen akkoord bereikt. In dit signaal vindt u meer informatie over het loonadvies wat door de werkgevers is afgekondigd.

Loonadvies
De werkgeversorganisaties voorzien dat per 1 januari 2019 nog geen nieuwe cao is afgesloten. Zij gaan daarom hun leden adviseren alvast op vrijwillige basis per 1 januari 2019 de lonen te verhogen met hetzelfde percentage waarmee ook het wettelijk minimumloon per die datum wordt verhoogd. Dit percentage is 1,34 procent. De verhoging van 1,34 procent geldt alleen voor alle loonschalen die niet zijn gekoppeld aan het Wet Minimum Loon.

Hoe nu verder?
Op 11 februari 2019 worden de onderhandelingen voortgezet. In de tussentijd is er dan nog geen cao. Belangrijkste punten waarom de onderhandelingen moeilijk gaan zijn:

  • - De structurele loonsverhoging en,
  • - Het afschaffen van de toeslagen voor werken op zaterdag en het halveren van de zondagstoeslag.

Vooralsnog ligt er nog geen cao akkoord. Wanneer er ontwikkelingen zijn zullen wij u vanuit de RMU hierover informeren. Als u in de tussentijd vragen hebt, stelt u die gerust via info@rmu.nu of via 0318 – 54 30 30.

 

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen