Glastuinbouw

juni 2019

De werkgeversorganisaties bij de cao Glastuinbouw hebben op 28 mei 2019 een eindbod gedaan voor een nieuwe cao. De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie. In dit signaal vindt u de belangrijkste voorstellen uit dit eindbod op een rij.

Looptijd

De werkgevers stellen een CAO voor met een looptijd van 18 maanden, namelijk van 1 juli 2018 tot en met 31 december 2019.

Lonen

In het eindbod is de volgende loonsverhoging opgenomen:

De eventueel eerder vrijwillig betaalde 1,34 procent mag hiermee worden verrekend.

Voorts willen de werkgeversorganisaties geen cao afsluiten voor de periode na 1 januari 2020, omdat zij de impact van de Wet Arbeidsmarkt in Balans willen afwachten.

De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie.

 

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen