• vakorganisatie met Bijbelse visie
 • brede dienstverlening
 • veel voordeel voor leden
Groothandel Bloemen en Planten

februari 2017

Onderhandelingsresultaat cao Groothandel in Bloemen en Planten

De partijen bij de cao Groothandel in Bloemen en Planten hebben op 15 februari 2017 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd
De cao krijgt een looptijd van 30 maanden, te weten van 1 januari 2017 tot 1 juli 2019.

Lonen
Gedurende de looptijd stijgen de salarisschalen als volgt:

 • Per 1 maart 2017 1,5%
 • Per 1 januari 2018 1,5%
 • Per 1 januari 2019 1,5%


De feitelijke lonen worden op deze data verhoogd met 1,5% over maximaal het hoogste salaris uit groep 6 van de cao. Verdien je meer dan het maximale salaris van groep 6, dan krijg je geen loonsverhoging over dat deel wat uitstijgt boven het maximale salaris van groep 6.

Het hoogste salaris uit de groepen 2 en 3 zal op de bovenstaande 3 data EXTRA worden verhoogd met 1,5%.

Periodieke verhogingen
Zolang het maximum van de salarisschaal nog niet is gebruikt hebben medewerkers recht op de volgende periodieke verhogingspercentages:

 • Indien er een beoordelingssysteem wordt toegepast:
  • Zowel per 1 januari 2018 als per 1 januari 2019
  • Bij normaal functioneren 1% van het maandsalaris
  • Bij goed functioneren maximaal 2% van het maandsalaris
  • Bij ondermaats functioneren geen verhoging
 • Indien geen beoordelingssysteem wordt toegepast:
  • 1% van het maandsalaris per 1 januari 2018 als per 1 januari 2019

Indien de indiensttreding binnen 4 maanden voor de eerstvolgende verhogingsdatum plaatsvindt, kan de toekenning van de periodieke verhoging achterwege blijven.

Overige afspraken

 • Er zijn specifieke afspraken gemaakt inzake het doorwerken na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.
 • Het aantal wachtdagen bij ziekte bedraagt maximaal 9 dagen per jaar. Na de 5e ziekmelding per jaar worden geen wachtdagen meer ingehouden.
 • De cao wordt per 1 juli 2017 toepasbaar gemaakt voor werknemers uit de EU.
 • Er wordt gesproken over de mogelijkheden van een cao a-la-carte systeem.
 • Er komt een onderzoek naar de actualiteit van het functie- en loongebouw.
 • Er wordt gedurende de looptijd van de cao overlegt over de mogelijkheid van mantelzorg.
 • De werkgever mag maximaal 24 verplichte vakantie-uren per jaar vaststellen.


De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Wilt u meer weten over de visie op arbeid en inkomen van de RMU Werknemers, dan kunt u dit nalezen in onze Nota Arbeidsvoorwaardenbeleid.

Reorganisatie of fusie melden
Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen