• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden
Groothandel Bloemen en Planten

oktober 2019

Eindbod cao Groothandel in Bloemen en Planten

De werkgeversorganisatie(s) bij de cao groothandel Bloemen en Planten hebben een eindbod gedaan voor een nieuwe cao. De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit eindbod op een rij.

Looptijd

Het eindbod behelst een periode van 2 jaar, namelijk van 1 juli 2019 tot 1 juli 2021. 

Lonen

In het eindbod is de volgende loonsverhoging opgenomen:

*Maximering verhogingspercentages op maximum salarisgroep 6.

Verder is in het voorstel opgenomen dat het minimum en maximum van de loonschalen 1 t/m 3 met 2% per 1
januari 2020 worden verhoogd. De loonschalen 4 t/m 6 willen de werkgevers met 1% ophogen per 1 januari 2020 (onderkant en bovenkant van de schaal);

Eenmalige verhoging eindejaarsuitkering

In het eindbod is een eenmalige verhoging van de eindejaarsuitkering opgenomen voor het jaar 2019 van 0,5%.

Generatiepact

De deelname aan de 80/90/100 regeling wordt met 1 jaar vervroegd en gekoppeld aan 6 jaar voor de AOW leeftijd. Voorheen was dit 5 jaar. Daarnaast is het voorstel om 1 seniorendag in te ruilen voor een extra vakantiedag voor alle medewerkers per 1 januari 2020.

De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie.

 

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen