• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Groothandel in Eieren en Eiproducten en de Eiproductenindustrie

december 2018

Groothandel in eieren en eiproducten en de eiproductenindustrie

De partijen bij de cao groothandel in eieren en eiproducten en de eiproductenindustrie hebben op 6 november 2018 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Allereerst willen wij u melden dat wij in de achterliggende tijd vragen van leden hebben gekregen om aan te sluiten bij de cao groothandel in eieren en eiproducten. Wij hebben nog niet onderhandeld over het nu voorliggende resultaat, om die reden kan ik dit voorstel ook nog niet bij u in stemming brengen. Hieronder leest u meer informatie over dit onderhandelingsresultaat en de positie van de RMU binnen deze cao.

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 2 jaar, namelijk van 1 januari 2019 tot en met 30 december 2020.

Lonen
Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:


Per 1 januari 2019 worden de lonen verhoogd op basis van de loontabel die u op pagina 2 van het onderhandelaarsakkoord terug vindt. De tekst van het onderhandelaarsakkoord vindt u in de bijlage. De uitleg van deze salaristabel is dat uw huidige salaris horizontaal (gelijk) oversteekt naar de nieuwe salaristabel. Vervolgens komt daar 2% per 1 januari 2019 bovenop. Mocht u hier vragen over hebben, neem dan contact met ons op.

Werken op zondag/feestdagen
In het akkoord is afgesproken dat werken op zondag en feestdagen op vrijwillige basis wordt uitgevoerd.

Toeslagen voor onregelmatig werken
De toeslagen voor het werken op zon en feestdagen worden per 1 januari 2019 verlaagd van 250% naar 225% en per 1 januari 2020 van 225% naar 200%.
De toeslag voor de zaterdagmiddagen worden per 1 januari 2020 gelijk getrokken met de zaterdagochtend, namelijk van 175% naar 150% toeslag.

Wanneer u meer dan 80 uur in een kalenderjaar op zon- en feestdagen werkt, valt u na 80 uur terug op de toeslag van 250%. Dit geldt echter niet voor de chauffeurs. De chauffeurs gaan namelijk een onkostenvergoeding ontvangen conform artikel 40 van de cao beroepsgoederenvervoer. Voor de hoogte van deze bedragen verwijzen wij u naar het onderhandelaarsakkoord wat u in de bijlage vindt.

EVC-traject
De mogelijkheid om een EVC traject te volgen wordt vervroegd en is mogelijk vanaf 5 jaar in dienst bij een werkgever. EVC staat voor Erkenning van eerder Verworven Competenties. Dit betekent dat wat je geleerd hebt op school, in je werk of privé wordt beoordeeld en erkend.

De RMU sluit aan bij uw cao
De afgelopen maanden heeft de RMU van leden de vraag gekregen of wij aan kunnen sluiten bij uw cao. De laatste weken heeft dit erin geresulteerd dat de RMU Werknemers aansluit bij uw cao. Wij hebben nog niet onderhandeld over het nu voorliggende resultaat. Om die reden kan ik dit voorstel ook nog niet bij u in stemming brengen. Naar de toekomst is afgesproken met de cao-partijen dat wij aansluiten en volwaardig cao-partij zijn. Bij de onderhandelingen voor de volgende cao zal Johann Honders namens de RMU uw belangen behartigen. U kunt hem bereiken via jhonders@rmu.nu of via 06 – 30 20 51 36.

Kaderlidmaatschap
Om ons werk in de toekomst zo goed mogelijk te kunnen doen is het voor ons ook van belang dat wij ‘oren en ogen op de werkvloer’ hebben. Om die reden willen wij u oproepen om na te denken over kaderlidmaatschap. Neem gerust contact met ons op om hierover door te spreken.

Wij zien er naar uit om uw belangen aan de cao-tafel te kunnen gaan behartigen. Uiteraard kunnen wij u altijd ook nog ondersteunen als er zaken spelen bij uw bedrijf of in uw persoonlijke werkomstandigheden.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

 

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen