Horeca

november 2017

Onderhandelingsresultaat Cao Horeca

De partijen KHN en CVN Vakmensen bij de cao Horeca hebben deze week een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

De nieuwe cao is gebaseerd op het Arbeidsvoorwaardenreglement (AVR) van de Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Werkgevers die het KHN-model arbeidsvoorwaardenreglement en de bijbehorende salarissen nog niet volgen, krijgen tot 1 april 2018 de tijd om deze aan de nieuwe cao-lonen aan te passen.

Looptijd
De cao krijgt een looptijd van 2 jaar, te weten van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

  • Per 1 januari 2018 het inflatiepercentage - 1,3% (CBS – oktober 2017)
  • Per 1 juli 2018 1%
  • Per 1 januari 2019 het inflatiepercentage (verwacht 1,5%, nog onzeker)
  • Per 1 juli 2019 1%


Voor de werknemers die werkzaam zijn bij een werkgever die de eerdere vrijwillige AVR van de KHN niet hebben doorgevoerd, wordt nog een extra verhogen van 2,2% (uit de AVR) toegepast.

Medewerkers die ten onrechte nog niet zijn ingedeeld in de loontabel, maar nog het minimumloon ontvangen, moeten alsnog ingedeeld worden in de juiste functie-loonschaal. Zij gaan er dus nog meer op vooruit.

Overige afspraken

  • In de cao geldt voor een (echte) seizoenskracht een onderbreking van 3 maanden (in plaats van de wettelijke 6 maanden) als tussenpoos bij contracten voor bepaalde tijd. Dit betekent dat vaker een tijdelijk contract kan worden gegeven.
  • Voor (echte) invalkrachten blijft de mogelijkheid van een oproepcontract bestaan. Dit onder de strikte wettelijke voorwaarden.
  • Invalkrachten krijgen tevens de mogelijkheden om last minute een oproep te weigeren als ze bijvoorbeeld examen moeten doen, of als ze daarvoor ander werk moeten afzeggen.
  • Medewerkers krijgen de ruimte om werk te weigeren als daardoor bij herhaling de arbeidstijdenwet wordt overtreden.


De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Wilt u meer weten over de visie op arbeid en inkomen van de RMU Werknemers, dan kunt u dit nalezen in onze Nota Arbeidsvoorwaardenbeleid.

Reorganisatie of fusie melden
Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen