• vakorganisatie met Bijbelse visie
 • brede dienstverlening
 • veel voordeel voor leden
Hoveniers

mei 2018

Principeakkoord cao Hoveniers

De partijen bij de cao Hoveniers hebben op 22 mei jl. een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit akkoord op een rij.

Looptijd
De cao krijgt een looptijd van 24 maanden, te weten van 1 juli 2018 t/m 30 juni 2020.

Lonen
Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

Per 1 juli 2018 = + 1,25%

Per 1 januari 2019 = + 1,25%

Per 1 juli 2019 = + 1,55%

Per 1 januari 2020 = + 1,55%

Seniorenregeling
De huidige seniorenregeling (80-90-regeling) wordt structureel en bestendig aangepast. De looptijd wordt verlengd naar 8 jaar. In de komende tijd wordt de regeling nader uitgewerkt.

Scholing
De vergoeding voor VHG Brancheopleidingen via het fonds Colland Arbeidsmarkt wordt verhoogd van €1000,- naar €1500,-. De diplomabonus voor de werknemer wordt verhoogd van €250,- naar €500,-.

Reiskosten
De staffel reiskosten (artikel 42 lid 1) wordt vervangen door de volgende afspraken:

 • Verhoging van de vergoeding van €0,18 naar €0,19.
 • De maximale vergoedingen per dag worden verhoogd naar:
  • €1,25 voor 1 tot en met 10 km heen en terug
  • €1,75 voor 11 tot en met 20 km heen en terug
  • €2,00 voor 21 en meer heen en terug

Overige afspraken

 • Aan de huidige dienstjubilea (artikel 40) wordt het 40-jarig dienstjubileum á 1 bruto maandsalaris toegevoegd.
 • De minimale consignatievergoeding wordt verhoogd van €5,- naar €7,50 bruto per etmaal.
 • Per 1 januari 2019 wordt een vergoeding verstrekt van €10,- per maand voor een aanvullende ziektekostenverzekering met fysiotherapie (indien aantoonbaar door medewerker)
 • Het recht op kraamverlof wordt verhoogd van 1 naar 2 dagen. Toekomstige wettelijke verhoging zijn eveneens van kracht.

De inhoud van het akkoord wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen