Informatie-, Communicatie- en Kantoortechnologiebranche (ICK)

februari 2018

Onderhandelingsresultaat cao Informatie-, Communicatie- en Kantoortechnologiebranche (ICK)

De partijen bij de cao Informatie- Communicatie en Kantoortechnologie (ICK) hebben in januari een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd
De cao krijgt een looptijd van 12 maanden, en wel van 1-1-2018 t/m 31-12-2018.

Lonen
Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

  • Per 1 januari 2018 2%

Geen verplicht overwerk oudere werknemers
Medewerkers die binnen 10 jaar de pensioengerechtigde leeftijd van de pensioenregeling bereiken (op dit moment komt dat neer op 57 jaar), kunnen niet verplicht worden tot het verrichten van overwerk.

Mantelzorg
Er zal extra aandacht komen voor het project Mantelzorg. Er zal meer aandacht worden besteed aan dit onderwerp. De helpdesk Werk en Mantelzorg blijft beschikbaar.

Duurzame inzetbaarheid
Het project Duurzame inzetbaarheid zal worden versneld. Begin 2018 zal worden aangevangen met een scan van de bestaande arbeidsvoorwaardenregelingen. Doel is om de arbeidsvoorwaarden meer in samenhang te brengen met duurzame inzetbaarheid en het beschikbaar maken van concrete middelen om duurzame inzetbaarheid te ondersteunen.
Ook wordt er in 2018 een ICK-dag georganiseerd waarin aandacht aan duurzame inzetbaarheid zal worden besteed.

De volledige tekst van het onderhandelingsresultaat vindt u hier.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. Wilt u meer weten over de visie op arbeid en inkomen van de RMU Werknemers, dan kunt u dit nalezen in onze Nota Arbeidsvoorwaardenbeleid.

Reorganisatie of fusie melden
Is er in uw organisatie sprake van een reorganisatie, fusie of een andere wijziging die gevolgen heeft voor uw rechtpositie, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? Laat het ons direct weten.

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen