Informatie-, Communicatie- en Kantoortechnologiebranche (ICK)

februari 2019

Onderhandelingsresultaat cao Informatie-, Communicatie- en Kantoortechnologiebranche (ICK)

De werkgeverspartij bij de cao ICK heeft op 4 januari 2019 een ultiem voorstel gedaan voor een nieuwe cao ICK. In dit signaal vindt u de belangrijkste voorstellen uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

Dit voorstel heeft een looptijd van 1 jaar, namelijk van 1 januari 2019 tot 31 december 2019.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

Het percentage van de doelenuitkering is voor 2019 vastgesteld op 3,4 procent. Ondernemingen die geen bedrijfsregeling overeenkomen voor de doelenuitkering hanteren een eindejaarsuitkering ter hoogte van 2,38 procent.

Duurzame inzetbaarheid

Iedere medewerker krijgt per jaar een duurzaam inzetbaarheidsbudget van € 300,-. Dit kan worden ingezet voor coaching, opleiding of een training.

Vervallen seniorendagen

Het seniorenverlof komt te vervallen. Daarvoor in de plaats komt voor medewerkers die op 1 januari 2019,45 jaar of ouder zijn de volgende regeling:

Medewerkers die op 1 januari van enig jaar 56 of 57 jaar zijn hebben recht op 1 dag verlof in de vorm van seniorenverlof. Medewerkers die op deze datum 58 of 59 jaar zijn, hebben recht op 2 dagen seniorenverlof en medewerkers die op deze datum 60 jaar of ouder zijn hebben recht op 3 dagen seniorenverlof.

Overgangsrecht: Medewerkers die op 1 januari 2019, 52 jaar of ouder zijn én op 31 december 2018 onder de ICK-cao vallen, behouden tenminste het jaarlijks aantal dagen zoals dat op hen van toepassing was op 31 december 2018.

 

De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gedane voorstellen definitief.

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen