• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden
Informatie-, Communicatie- en Kantoortechnologiebranche (ICK)

januari 2020

Onderhandelingsresultaat cao Informatie-, Communicatie- en Kantoortechnologiebranche (ICK)

De werkgeversorganisatie(s) bij de cao ICK (Informatie- Communicatie- en Kantoortechnologiebranche) hebben op 16 januari 2020 een eindbod gedaan voor een nieuwe cao. De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit eindbod op een rij.

Looptijd

Werkgevers stellen een CAO voor met een looptijd van 12 maanden, van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

Lonen

In het eindbod is de volgende loonsverhoging opgenomen:

Partnerverlof

Werkgevers stellen voor om, in aanvulling op het partnerverlof conform de wet WIEG, het partnerverlof dat in het eerste halfjaar na geboorte kan worden opgenomen vijf weken aan te vullen tot 100 procent van het maximum dagloon.

Seniorenverlof

Om werknemers actief gebruik te laten maken van de beschikbare dagen, is het voorstel om de in enig kalenderjaar opgebouwde seniorendagen in hetzelfde kalenderjaar op te laten nemen, dagen die niet zijn opgenomen komen te vervallen.

Studies

Voorts komt er een tweetal studies die cao-partijen gezamenlijk uitvoeren, te weten: Studie naar het doen van een toevoeging aan het DI-platform met tips en adviezen die speciaal geschikt zijn voor oudere werknemers, onderdeel van deze studie is het onderzoek naar de toepassing van specifieke loopbaan coaching, financieel advies, generatiepact, flexibel pensioen, etc. en een Studie naar aanvullingen van het DI-platform met cao-onderdelen onder 'Employability'.

De inhoud van het eindbod wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken vakorganisaties. Als de leden instemmen is er sprake van een nieuwe cao. Als de leden het eindbod afwijzen ontstaat een nieuwe situatie.

 

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen