Incassoservice

Krijgt u het niet voor elkaar om die ene factuur betaald te krijgen? Denk dan eens aan incasso via de RMU! Speciaal voor ondernemersleden biedt de RMU een aantrekkelijke incassoservice aan.

Zorgvuldig debiteurenbeheer

Wij helpen u graag om betaling van uw facturen geregeld te krijgen. Dit kunnen wij echter niet alleen en daar hebben wij uw hulp bij nodig! Dit begint met een zorgvuldig beheer van uw debiteuren: tijdig factureren en op vaste momenten betalingsherinneringen de deur uit doen. Omdat we steeds meer digitaal doen, kunnen facturen en betalingsherinneringen prima per e-mail worden verzonden. Snel, goedkoop en eenvoudig. Natuurlijk kan het ook nog steeds per post, maar dan kunt u er tegenaan lopen dat de debiteur betwist dat hij deze ontvangen heeft. En zeg nou zelf: je verstuurt niet alles per aangetekende post. Hoe het ook zij: een overzichtelijk dossier is van groot belang voordat u het aan ons uitbesteed. Het is vrij gebruikelijk om minimaal twee betalingsherinneringen te versturen. Ons advies is om daarnaast (of in plaats daarvan) telefonisch contact te zoeken met debiteur. Zo kunt u er vaak sneller achter komen wat de reden is voor het uitblijven van betaling en kunt u op de situatie van uw debiteur inspelen door bijvoorbeeld een betalingsregeling te treffen.

Hoe werkt het?

Als het niet lukt om betalingen gedaan te krijgen of als u voorziet dat dit weleens lastig kan worden, dan kunt u ons het volledige dossier, inclusief alle belangrijke stukken, per post of e-mail toesturen. Het heeft onze voorkeur om van u een telefonische toelichting te krijgen zodat we weten wat er speelt. We kunnen daarmee rekening houden bij onze incassowerkzaamheden. Afhankelijk van de situatie sturen wij de debiteur een sommatie of nemen we telefonisch contact met hem of haar op. Mocht voor of tijdens het incassotraject blijken dat de vordering betwist wordt, dan zal in overleg worden bekeken of het starten van een juridische procedure wenselijk en haalbaar is.

Wat kost het?

Tijdens het minnelijke traject (het traject tot aan de procedure) verzorgen wij het incassotraject kosteloos voor u. De kosten die wij moeten maken tijdens en na de gerechtelijke procedure zoals deurwaarderskosten en griffierechten zullen wel worden doorbelast. Vanzelfsprekend zullen wij deze kosten proberen te verhalen bij de debiteur.

Meer weten?

Meer informatie over de incassoservice van de RMU? Neem contact op met Joakim Rottiné: jrottine@rmu.nu of 0318-543030.

Delen