• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden
ING

maart 2019

Onderhandelingsresultaat cao ING

De partijen bij de cao ING Bank hebben op 20 februari 2019 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao krijgt een looptijd van 2 jaar, namelijk van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

Verder zal er in 2020 een eenmalige uitkering in de vorm van een nominaal bedrag per werknemer (naar rato van de omvang van het dienstverband) plaatsvinden. Het totale budget hiervoor is 0,75 procent van de salarissom op het moment van uitbetaling. Voorwaarde daarvoor is dat de werknemer het gehele jaar 2019 in dienst is geweest en dit op moment van uitbetaling nog is. In 2021 is dit budget van 0,75 procent van de salarissom ook beschikbaar en is de intentie dat deze wordt omgevormd naar een collectieve maatschappelijke uitkering die gebaseerd zal zijn op het behalen van een aantal parameters.

Agile werken

De grootste vernieuwing in deze cao is dat de afspraken onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van cao-partijen met behulp van de agile manier van werken zullen worden uitgewerkt, waarbij medewerkers actief worden betrokken. Zo worden wendbaarheid en flexibiliteit gecreëerd en ontstaat bijvoorbeeld de mogelijkheid om tussentijdse aanpassingen te kunnen doen op basis van organisatiebehoefte, medewerkers input en wijzigingen in wet- en regelgeving. Om dit te realiseren zal er budget en tijd beschikbaar worden gesteld voor het inrichten van een squad die zal bestaan uit vertegenwoordigers van ING en van de vakorganisaties.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

 

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen