Terug naar Kennisbank

Vaccinatie alleen is niet de successleutel

Gepubliceerd op 2020-09-09

Corona houdt de wereld in alle opzichten in haar greep en dus is de discussie onvermijdelijk: Als er een vaccin komt, hoe gaan we dat inzetten? En worden alle zorgmedewerkers verplicht om zich te laten vaccineren?

Het gaat hier om een oude vraag in een totaal nieuwe context waarin maatregelen tegen het coronavirus het hele radarwerk van economie en maatschappij heeft stilgezet. In deze nieuwe context speelt nadrukkelijk het beschermen van de medemens mee, naast een  persoonlijke afweging in het eigen geweten. Deze situatie vraagt om hernieuwde afwegingen. 

De RMU staat allereerst voor de vrijheid van het geweten. Vervolgens ook voor het grondwettelijke recht op een ieders lichamelijke integriteit en het recht en op onaantastbaarheid van het lichaam. Dit laatste punt brengt ons direct bij het dilemma waar het nu over gaat: de bescherming van de gezondheid van kwetsbare groepen versus de persoonlijke individuele vrijheid en gewetensvolle afweging, om wel of niet gebruik te maken van een eventueel vaccin. 

De RMU is  tegen vaccinatiedwang, ook in het coronatijdperk. De prijs van de inperking van de  persoonlijke vrijheid van geweten en de onaantastbaarheid van het lichaam is te hoog in vergelijking met de bescherming van onze gezondheid, is te hoog. De RMU realiseert zich dat het bevorderen en het beschermen van de gezondheid een collectieve maar ook een  persoonlijke opdracht en verantwoordelijkheid is. En dat maakt het dilemma spannend, omdat de gezondheid en de veiligheid van anderen ook direct gemoeid is. 

Toegegeven, het recht op onaantastbaarheid van het lichaam kan bij wet worden ingeperkt, maar een overhaast en niet doordacht overgaan tot dergelijke vergaande maatregelen doet ons op zeer glad ijs begeven. Het zou uiteindelijk zelfs kunnen leiden tot het maken van een permanent onderscheid tussen mensen, mogelijk zelfs tot het onbereikbaar maken van bepaalde beroepssectoren als de zorg voor hele  groepen in de samenleving. 

De RMU wil deze kant niet op, en waarschuwt voor de mogelijke gevolgen als deze discussie te snel en te rigoureus wordt gevoerd. Of wordt gebaseerd op vooronderstellingen alsof vaccinatie ons zal redden van het coronavirus. Want Vaccinatie alleen is niet de successleutel. Er zijn meer manieren om veiligheid en gezondheid te bevorderen.

En natuurlijk, het belang van een goed vaccin is helder. Het is echter wel de vraag wanneer een goed vaccin er is en welke werking/bijwerkingen dit heeft. De maakbaarheidsgedachte die spreekt uit de overwaardering van een vaccin vraagt om een kritisch tegengeluid. We belijden immers dat God regeert en gezondheid en genezing een gave is van Zijn hand. Ook in coronatijd.

Blijf op de hoogte en volg ons op onze social media!

Lees ook dit artikel uit het RD!

Bekijk hier de aflevering waarin Jan Kloosterman te gast is bij Family7

Bekijk de video op ons YouTube kanaal

BEKIJK HIER HET OPINIE ARTIKEL VAN JAN KLOOSTERMAN IN NRC HANDELSBLAD

Lees ook dit artikel van CIP!

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu