Terug naar Kennisbank

Voedsel & Groen #dankdag

Gepubliceerd op 2020-11-03

Danken:

 • Dank dat ondanks de droge zomer er toch een goede oogst in akkerbouw en fruitteelt mocht zijn.
 • Dank als er tot nog toe geen sprake is van gedwongen ontslagen in kennissen-, familie- en werkkring.
 • Dank voor de hoeveelheid werk in de hovenierssector.
 • Dank voor de dagelijkse zegeningen, ook voor de gezondheid die gegeven wordt.
 • Dank dat wij in Nederland leven waar het woord nog vrij open kan en dat God door Zijn Woord tot ons spreekt.
 • Dank dat we de mogelijkheid hebben om online de kerkdiensten te volgen.
 • Dank dat we iedere dag de rijkdom van werk, voldoende voedsel en onderdak mogen ervaren..
 • Dank dat ondanks de vele maatregelen en de steeds meer wordende coronabesmettingen, ook in de naaste omgeving, we toch door kunnen met het werk en er ook nog veel werk is.

Bidden:

 • Bid dat de Heere in het toekomende wil blijven voorzien.
 • Bid dat de crisis lijdt tot een (wereldwijde) opwekking.
 • Bid dat God wil zorgen voor mensen die te maken hebben met de gevolgen van de crisis.
 • Bid dat wij als christenen, nu ons geluid laten horen naar onze medelanders, ‘wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heere hand’.
 • Bid dat we als christenen met elkaar getuigen van de liefde van God en danken dat Hij het ook zal gebruiken!
 • Bid om bescherming tegen ziekte en ongeval en voor herstel van allen die ziek zijn (geweest).
 • Bid dat onze ogen geopend worden of blijven dat het ‘nieuwe normaal’ een normaal is van ingetogenheid en met weinig tevreden zijn.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu