Terug naar Kennisbank

Dankdag voor Gezondheidszorg & Welzijn

Gepubliceerd op 2020-11-03

DANKEN:

 • dat de Heere Zijn Woord heeft gegeven,
 • dat we tot Hem mogen gaan in het gebed met alle noden en vragen
 • dat wij als zorgverleners tot nu toe krachten hebben ontvangen om ook in deze tijd er voor onze patiënten/ clienten er te zijn

GEBED: 

 • Voor onze patiënten/ cliënten, en hun naasten
 • Krachten om het werk te kunnen doen.
 • Als een lichtend licht te mogen staan.

 

 • Danken voor: Onze welvaart, ondanks dat ook sommige Nederlanders het met minder moeten doen hebben wij nog alle eerste levensbehoeften en nog heel veel overvloed.
 • Bidden voor: Mensen die het zoveel minder hebben. Wereldwijd leven de meeste mensen van het geld wat ze vandaag verdienen. Een lock down betekent voor hen dus geen eten. Ook hebben veel mensen geen toegang tot medische zorg en sterven (ook aan corona) veel mensen in erbarmelijke omstandigheden.
 • Danken voor: Er is tot op heden nog voldoende plaats in ziekenhuizen.
 • Bidden voor: dat er voldoende zorgmedewerkers zijn. En ook voor de (zorg)medewerkers die dagelijks te maken hebben met ziekte en overlijden, met de gebrokenheid van het leven.
 • Danken: Voor zorgmedewerkers zijn er nu voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar, dit in tegenstelling tot de vorige golf.
 • Bidden: Voor bescherming van medewerkers. Bescherming tegen het virus, maar ook tegen overbelasting. God kan kracht geven als de werkdruk weer hoger wordt: 'Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.'
 • Danken voor: De waarschuwing die God ons nog geeft door alles wat er gebeurt.
 • Bidden: Of we de waarschuwing gehoor mogen geven. Of de omstandigheden/crisis ons dichter bij God mogen brengen. Of de crisis de ogen mag openen van mensen die God niet kennen.
 • Danken voor: dat we nog in vrijheid ons geloof mogen uiten. En voor de middelen die we hebben om Gods Woord te horen, ook al is het met beperkingen.
 • Bidden: Dat we in elk geval mogen leren van de crisis, ook op kerkelijk gebied. Of de omstandigheden op kerkelijk gebied ervoor mogen zorgen dat meer mensen het evangelie horen.
 • Danken: als we mensen om ons heen hebben om lief te hebben.
 • Bidden voor: mensen die zich eenzaam voelen, eenzaamheid wordt door de crisis nog scherper gevoeld. (In eerste instantie dacht ik aan onze ouderen, maar eenzaamheid komt net zo goed voor onder jonge mensen, dus misschien gewoon in het midden laten.)

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu