Terug naar Kennisbank

De RMU is tegen delen vaccinatiegegevens

Gepubliceerd op 2021-09-03

Op woensdag 1 september heeft het Outbreak Management Team (OMT) het kabinet opgeroepen om te faciliteren dat zorginstellingen de vaccinatiegegevens van hun personeel in kunnen zien. In reactie daarop bracht Actiz, de grootste branchevereniging in de ouderenzorg, naar buiten dat zij deze oproep steunen. Gisteren gaven ook de gehandicaptenzorg en de thuiszorg aan te willen weten welke medewerkers gevaccineerd zijn. De RMU beziet deze ontwikkelingen met zorg en roept op tot voorzichtigheid en maatwerk.

Op dit moment is een werknemer niet verplicht zijn medische gegevens te delen met zijn werkgever en de werkgever mag er ook niet naar vragen. Dit is vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Arbowet. Een registratieplicht voor zorgmedewerkers zou een verandering van deze wetten vereisen. Een zorginstelling mag dan namelijk van zorgmedewerkers vragen hun vaccinatiegegevens inzichtelijk te maken voor de werkgever.

Buitenproportioneel

De RMU houdt deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Enerzijds onderkent zij de urgentie van het probleem. Zorgvragers en zorgverleners lopen immers een verhoogd risico op besmetting als medewerkers van een zorginstelling niet in enige mate beschermd zijn tegen het coronavirus. Anderzijds vindt zij de voorgestelde wijzing een buitenproportioneel grote inbreuk op de privacy van zorgmedewerkers. Bovendien ziet de RMU met zorg de langetermijngevolgen van deze mogelijke inbreuk op de AVG tegemoet. Het is niet voor niets dat de bescherming van persoonsgegevens bij wet geregeld is. Dit blijft wat de RMU betreft ongewijzigd, juist omdat er in de relatie tussen de werkgever en de werknemer sprake is van een machtsverschil. Vaccinatieregistratie bij de werkgever zou daarnaast kunnen leiden tot vaccinatiedwang en verdere afbreuk van de bescherming van persoonlijke en medische gegevens van de werknemer. Deze ontwikkelingen in combinatie met de recente discussie over het (deels) zelf te moeten betalen van coronatesten vertonen een tendens waarin de ruimte voor een persoonlijke afweging om wel of niet te vaccineren onder druk wordt gezet en verkleind. Dat vindt de RMU een ongewenste ontwikkeling.

Maatwerk

Daarom pleit de RMU voor maatwerk. RMU-bestuurder Jan Kloosterman: “Het is van belang dat de gezondheid van de zorgverlener en de zorgvrager worden beschermd, maar dat dit niet ten koste gaat van de privacy van de zorgverlener. Deze moet worden gerespecteerd.” De RMU roept werkgevers en werknemers per zorginstelling op in gesprek te gaan over de verschillende mogelijkheden om besmettingsgevaar tegen te gaan en daar afspraken over te maken. Bovendien kan de RMU een faciliterende rol spelen in zulke gesprekken. Als u vragen heeft over vaccinatieregistratie of hiermee te maken krijgt op uw werk, roept de RMU u op dit te melden.

De RMU kwam regelmatig in het nieuws over het onderwerp vaccinatieplicht. Bekijk hier de aflevering waarin RMU bestuurder Jan Kloosterman uitlegt wat ons standpunt is en lees hier het meest recente commentaar. 

LEES DIT ARTIKEL UIT HET RD!

BEKIJK HIER DE AFLEVERING WAARIN JAN KLOOSTERMAN TE GAST IS BIJ FAMILY7

BEKIJK DE VIDEO OP ONS YOUTUBE KANAAL

BEKIJK HIER HET OPINIE ARTIKEL VAN JAN KLOOSTERMAN IN NRC HANDELSBLAD

LEES OOK DIT ARTIKEL VAN CIP!

 

 

Lees hier meer over de achtergrond van ons standpunt

Naar alle vraag & antwoorden over vaccinatieplicht en -dwang

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu