Terug naar Kennisbank

Geen zorgen, maar zorgen!

Gepubliceerd op 2020-11-21

De RMU staat naast zorgprofessionals. Wij bieden een luisterend oor aan zorgprofessionals. Eventuele knelpunten proberen we op te lossen door het inzetten van de juiste mensen en organisaties. Alle zorgprofessionals die knelpunten ervaren, kunnen dit delen via de website www.rmu.nu/vraagbaak of via telefoonnummer 0318-543030.

Een van die knelpunten is het ziekteverzuim in de zorg. De RMU heeft, mede namens de leden van de sector Gezondheidszorg & Welzijn, het kabinet opgeroepen om het ziekteverzuim terug te dringen door middel van een statement.

Geen zorgen, maar zorgen!

Goede zorg is onlosmakelijk verbonden met goede zorg voor mensen die deze sector draaiend houden. Het hoge ziekteverzuim, dat naar verwachting steeds verder oploopt, brengt dit in gevaar. De inzet van zorgprofessionals is keihard nodig. Juist nu! En dat moeten we met elkaar mogelijk maken. Mede namens de ca. 4500 leden van de RMU sector Gezondheidszorg & Welzijn roepen wij het kabinet op om het ziekteverzuim terug te dringen door de volgende zaken te faciliteren en in acht te nemen bij besluitvorming. 

  1. Zorg voor bewezen en betrouwbare sneltests die z.s.m. dagelijks inzetbaar zijn voor alle professionals in zorg- en verplegingsinstellingen.

  2. Onze professionals in de zorg hebben medische mondneusmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen nodig waarvan de meerwaarde bewezen en helder is. Regels hiervoor moeten duidelijk en helder zijn.

  3. Respect voor onze zorgprofessionals! Voorkom agressie tegen zorgpersoneel. Laat de regels duidelijk zijn die gelden in de zorg- en verpleeginstellingen. Zorg voor voldoende beveiliging(spersoneel) die hierop kan inspelen.

  4. Gewetensvolle afweging is de basis voor wel/geen vaccinatie door elke zorgprofessional, mocht er een vaccin tegen corona beschikbaar komen. Vaccinatie wordt niet verplicht.

  5. Een goed salaris past bij de kritieke rol die zorgverleners spelen in deze coronacrisis. Houd zorgpersoneel vast en stimuleer werken in de zorg met goede salariëring. Zorg ook voor voldoende ondersteunend personeel, zodat het zorgpersoneel zich echt bezig kan houden met de zorg voor de kwetsbare mens. 

  6. Nemen van verantwoordelijkheid, met name voor de gezondheid van anderen, zit in het zorghart van elke zorgprofessional. Loslaten en grenzen aangeven is belangrijk om goede zorg te blijven leveren. Regelmatig pauzeren om even afstand te nemen van het werk is essentieel in deze huidige situatie. Zorg ervoor dat er op tijd (extra) pauze genomen kan worden. Flexibel opnemen van vakantie of een vrije dag moet mogelijk zijn, zodat er op tijd ruimte is om op adem te komen.

Leden van de RMU sector Gezondheidszorg & Welzijn konden tot 9 november 2020 hun stem uitbrengen voor/tegen dit statement. Het statement is op 18 november 2020 aangeboden aan alle Tweede kamer-fracties.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu